Sprememba sistemizacije v javnem sektorju

12. 12. 2019 | Avtor: Štefka Korade Purg

Predogled vsebine

V sistemizaciji je bilo ob prevedbi v letu 2008 namerno narejeno tako, da so bila delovna mesta za t.i. podporne službe (administracija) večinoma izbrana tako, da so bila enaka strokovnim delovnim mestom. Takrat ni bilo ločene organizacijske enote za splošne zadeve. To pomeni, da je bila večina delovnih mest, na katerih se opravljajo dela in, ki bi po naravi sodila v skupino J, prav tako kot ostala strokovna delovna mesta uvrščena v skupino I. Z novo sistemizacijo se izvaja tudi delna reorganizacija, med drugim na poziv sindikata uvajamo oddelek za splošne zadeve za delovna mesta iz skupine J. Pri tem pa naletimo na težavo pri napredovanjih. Namreč, delavci, ki že leta dobro izvajajo dela vrste »splošne zadeve«, bi izgubili razrede napredovanja, če bi jih prestavili iz I v J. Situacija je zato nekoliko paradoksalna. Poleg tega na našem področju nimamo napredovanja v nazive.

Ali je možna interpretacija, da gre za izjemo, in ob reorganizaciji delavci, ki bodo prestavljeni z mest I na mesta J, vseeno prenesejo s seboj tudi napredovanja, pridobljena na sedanjih delovnih mestih, če gre za opravljanje istih del?

Nazaj