Sprememba sistemizacije delovnih mest v povezavi s spremembami v plačnem sistemu

20. 5. 2019 | Avtor: Štefka Korade Purg

Predogled vsebine

Sistemizacija delovnih mest je obvezen akt za vsakega delodajalca v javnem sektorju, ki skladno z ZJU (21. člen) in ZSPJS (7. člen) vsebuje delovna mesta s pogoji za zasedbo in opisom nalog, plačno skupino in plačno podskupino, tarifni in plačni razred, nazive in možen razpon napredovanja v višji plačni ...

Nazaj