Napotitev javnega uslužbenca na delo v tujino

24. 7. 2018

Uredba o spremembi Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini

Spremembe objavljene v uradnem listu RS št. 43/2018