Inšpekcijsko nadzorstvo v javnem sektorju

07. 11. 2019

Predogled vsebine

V javnem sektorju, kot ga določata ZJU v 1. členu in ZSPJS v 2. členu, opravlja inšpekcijski nadzor več inšpekcij, in sicer:

  • nadzor nad izvajanjem ZJU opravlja inšpekcija za sistem javnih uslužbencev, ki sicer v celotnem javnem sektorju nadzira izvajanje 1. do 21. člena ZJU in predpisov, sprejetih ...

Nazaj