Spremembe in dopolnitve ZID-1A – preglednica

19. 9. 2018

Predogled vsebine

Spremembe in dopolnitve ZID-1A

Kdaj/vzrok

člen

Inšpektor lahko z odločbo prepove zavezancu opravljanje dela delavcev ali delovnega procesa oziroma uporabo sredstev za delo do odprave nepravilnosti, če pri inšpekcijskem ...

Nazaj