Sankcije za kršitve določb Zakona o inšpekciji dela in Zakona o inšpekcijskem nadzoru

07. 11. 2019 | Avtor: Roman Pečnik

Predogled vsebine

V ZID-1 so določene globe za kršitev njegovih določb, in sicer v 24., 25. in 26. členu.

24. člen:

Z globo od 4500 do 20.000 evrov se kaznuje za prekršek zavezanca – pravno osebo, samostojnega podjetnika posameznika oziroma posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, če:

  • ne ravna v skladu ...

Nazaj