Poziv k okrepitvi inšpektorata za delo in k nadzoru nad izplačili minimalnih plač

12. 11. 2019

Odbor DZ za delo, družino, socialne zadeve in invalide je vladi pred kratkim predlagal, naj Inšpektoratu RS za delo v prihodnjem letu omogoči zaposlitev najmanj 10 novih inšpektorjev ter tudi potrebno število strokovnih pomočnikov.

Poleg tega je inšpektorat pozval, naj v letu 2020 izvede akcijo nadzora nad izvajanjem zakona o minimalni plači.

Parlamentarni odbor za delo je poročilo inšpektorata za delo za lansko leto obravnaval v torek. Iz njega je razvidno, da so inšpektorji vseh treh njegovih inšpekcij opravili 12.928 pregledov in ugotovili 24.363 kršitev. To je nekoliko manj kot leto dni pred tem, a s tem po oceni glavnega inšpektorja Jadranka Grlića "še ne moremo biti zadovoljni".

Poslanci so na podlagi informacij iz poročila ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti predlagali, naj v sodelovanju s pristojnimi resorji pripravi odziv na zakonodajne pobude inšpektorata ter jih v 90 dneh posreduje inšpektoratu in DZ.

Med pobudami tudi spremembe zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti

Med pobudami inšpektorata s področja trga dela, kjer je zabeleženih največ kršitev, so denimo spremembe zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti, in sicer v smeri, da se v evidenco dnevno vpisuje tudi čas prihoda in odhoda delavca na delo in z dela ter čas začetka in zaključka koriščenja odmora, saj "je drugače oteženo oziroma onemogočeno ugotavljanje zagotavljanja prisotnosti na delu, počitkov, nočnega dela, odmorov in podobnega". Te spremembe je ministrstvo že sprožilo.

Prav tako inšpektorat kot nujno predlaga zagotovitev uresničitev določb zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, povezanih s poklicnim zavarovanjem, in oblikovanje meril za izpolnitev pogojev, ki se nanašajo na delovna mesta, za katere je obvezna vključitev v poklicno zavarovanje.

Zavzeli so se še za posodobitev zakona o stavki.

Vir: Siol.net

Nazaj