Najpogostejše kršitve na področju delovnih razmerij glede na poročilo Inšpektorata RS za delo za leto 2019

30. 9. 2020 | Avtor: Tanja Bohl

Predogled vsebine

Z vidika ugotavljanja razmer in kršitev na področju delovnopravne zakonodaje je pomembno vsakoletno poročilo Inšpektorata RS za delo (v nadaljevanju-IRSD), ki ga vsako leto do konca meseca marca za preteklo koledarsko leto IRSD predloži ministrstvu pristojnemu za delo. Gre za obširen dokument, ki se nanaša predvsem na: ...

Nazaj