Kje se bodo inšpektorji za delo najpogosteje oglasili?

05. 8. 2019

Inšpektor za delo bo na primer letos izvajal usmerjene akcije v trgovini, kovinski industriji, gostinstvu, na gradbiščih ...

Pred kratkim je inšpektorat za delo začel usmerjeni nadzor pri delodajalcih glede izplačila regresa za lani, s katerim želijo sporočiti podjetjem, "da je plačilo za delo neodtujljiva pravica delavcev, ki jo je treba dosledno spoštovati". Delodajalce, ki delavcem še niso izplačali regresa za lani, kljub prekršku poziva, da jim regres izplačajo še pred obiskom inšpektorjev, ti pa jim bodo lahko v prekrškovnem postopku izrekli tudi milejšo sankcijo – izrek opomina ali opozorila. Zagrožena globa za neizplačilo (ali zamudo pri izplačilu) regresa je od tri tisoč do 20 tisoč evrov.

55 odstotkov vseh ugotovljenih kršitev se nanaša na plačilo za delo.

Ker je tudi sicer največji delež kršitev v zvezi s plačilom za delo (denimo kršitve v zvezi s plačilnim dnem, izdaja pisnega obračuna o plači do plačilnega dne), ostaja to področje prioritetno za delovne inšpektorje letos. Med drugimi pomembnimi področji, ki bodo letos najbolj zanimala inšpektorje za delo, pa so še:

  • prekarne oblike dela – nadzor nad delom delavcev v različnih oblikah dela zunaj delovnega razmerja bo rdeča nit vseh opravljenih nadzorov v tem letu (spomnimo, to je tudi prednostna naloga ministrice za delo Ksenije Klampfer);
  • spoštovanje določb glede delovnega časa, zagotavljanja počitkov in odmorov delavcev – ker podjetja delavcev ne dobijo, vse bolj obremenjujejo zaposlene, in tako pogosto kratijo pravice delavcev do odmora med delovnim časom ter dnevnega in tedenskega počitka, pravijo na inšpektoratu;
  • preprečevanje nezakonitega zagotavljanja delovne sile – na inšpektoratu pravijo, da je nezakonito posredovanje delavcev vse pogostejši pojav in dobiva vse večje razsežnosti;
  • napotitve delavcev – pod drobnogledom bodo tuja podjetja, ki v Sloveniji izvajajo čezmejne storitve ali pa k nam napotujejo delavce na delo;
  • varstvo in zdravje pri delu – ozaveščali in nadzirali bodo naključno izbrane delodajalce, da bi izboljšali stanje varnosti in zdravja pri delu v Sloveniji, saj opažajo, da kljub gospodarski rasti ni zaznati večjega napredka v zadnjih letih.

Na inšpektoratu za delo, ki so mu konec minulega leta odobrili zaposlitev desetih dodatnih inšpektorjev, še pravijo, da bodo posebno pozornost namenjali področjem, ki se prek prijav in ugotovljenih kršitev kažejo kot najbolj tvegana za večje kratenje pravic delavcev. Načrtujejo pa tudi usmerjene akcije, in sicer v dejavnosti trgovine in proizvodnje kovin ter kovinskih izdelkov, na začasnih in premičnih gradbiščih kot tudi v gostinstvu, prometu, dejavnosti obratovanja taksijev.

Vir: Finance

Nazaj