Inšpektorat za delo lani izrekel za 4,1 milijona evrov glob

07. 7. 2020

Inšpektorat RS za delo je lani opravil 14.118 inšpekcijskih pregledov, in sicer 8013 na področju delovnih razmerij, kjer beleži krepko rast prijav, 5891 na področju varnosti in zdravja pri delu ter 214 na področju socialnih zadev. Ob tem je izrekel za 4,1 milijona evrov glob. Kljub vse večjemu obsegu dela se vztrajno spopada s pomanjkanjem kadra.

Vir: STA

Inšpektorat za delo poudarja, da so delodajalci, še posebej v zdajšnjih razmerah, vsem zaposlenim dolžni zagotoviti tako zdravje kakor varnost pri delu. Glede ukrepov se morajo posvetovati z izvajalci medicine dela, ki so dolžni svetovati delodajalcem, kako v redni delovni proces ustrezno vnesti vidik zdravega in varnega dela.

Da se boste izognili kršitvam in pri roki imeli strokovno in zanesljivo oporo pri urejanju vseh postopkov, tudi v povezavi z interventnimi ukrepi in priporočili za delodajalce ter da boste suvereno vodili vso potrebno dokumentacijo ter bili pripravljeni na morebitni obisk inšpektorja za delo, smo v sodelovanju s strokovnjaki pripravili Kontrolno mapo za pripravo na obisk inšpektorja za delo.

Nazaj