Spodbude za trajno zaposlovanje mladih 2020

16. 4. 2021

V okviru tega javnega povabila lahko delodajalci pridobite subvencijo za zaposlitev mladih, ki še niso dopolnili 30 let in so prijavljeni v evidenci brezposelnih. Po novem vključujejo tudi mlade s stalnim prebivališčem v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija.

Javno povabilo je zavod objavil 1.4.2020 ter podaljšal 24.6.2020, 30.7.2020, 11.11.2020 in 19.2.2021. 

Na voljo je 12,1 milijonov EUR, ki jih:

 • sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija (Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti),
 • približno 60 % namenjamo za osebe s stalnim prebivališčem v kohezijski regiji zahodna Slovenija, 40 % pa za osebe s stalnim prebivališčem v kohezijski regiji vzhodna Slovenija. 

Predvidena je subvencionirana zaposlitev 2.420 mladih brezposelnih iz vse Slovenije za nedoločen čas.

Preverite seznam občin, razdeljen na vzhodno in zahodno Slovenijo.

Poglejte si opis programa

Na kratko o povabilu:

Delodajalci lahko pridobite subvencijo za zaposlitev mladih, ki še niso dopolnili 30 let in so prijavljeni v evidenci brezposelnih.

Mesečna subvencija znaša 208 EUR in se lahko izplačuje največ 24 mesecev. Delovno razmerje mora biti sklenjeno za nedoločen čas.

Kandidate zaposlite za polni delovni čas. Za krajši tedenski delovni čas, vendar ne krajši od 20 ur, lahko zaposlite invalide, ki v skladu z odločbo o invalidnosti lahko delajo le krajši delovni čas.

Ponudbo na javno povabilo oddate na Portalu za delodajalce

Ciljna skupina brezposelnih:

V zaposlitev s pomočjo subvencije vključujemo mlade, ki še niso dopolnili 30 let in so prijavljeni v evidenci brezposelnih.

Pri vključevanju, ob upoštevanju poklica, izobrazbe, delovnih izkušenj in veščin kandidatov, dajemo prednost osebam, ki:

 • v zadnjih dveh letih še niso bile vključene v noben program aktivne politike zaposlovanja,
 • se soočajo s socialnimi in/ali zdravstvenimi ovirami,
 • so pri nas dlje časa prijavljene v evidenci brezposelnih.

Višina subvencije:

Mesečna subvencija za izplačilo znaša:

 • 208 EUR za zaposlitev s polnim delovnim časom 40 ur na teden oziroma
 • sorazmerno manj

  ¤ za zaposlitev s polnim tedenskim delovnim časom, ki je krajši od 40 ur (po Zakonu o delovnih razmerjih, ZDR-1, 143. člen), vendar ne manj kot 36 ur na teden, ali

  ¤ za zaposlitev s krajšim tedenskim delovnim časom, če zaposlite invalida, ki v skladu z odločbo o invalidnosti lahko opravlja delo le krajši delovni čas, vendar ne manj kot 20 ur na teden.

Izplačevanje poteka v največ 24 zaporednih mesečnih obrokih v skladu s pogodbo o dodelitvi sredstev.

Besedilo javnega povabila (objavljeno: 1.4.2020, spremenjeno: 24.6.2020, 30.7.2020, 11.11.2020 in 19.2.2021)

Obrazec Ponudba lahko izpolnite le elektronsko na portalu za delodajalce.

Poglejte si celoten postopek za pridobitev subvencije (infografika).

Pri pripravi ponudbe in izvajanju pogodbenih obveznosti so vam lahko v pomoč pogosta vprašanja in odgovori.

Kdo se lahko prijavi?

Kandidirate lahko delodajalci, ki ste pravne ali fizične osebe, vsaj 12 mesecev vpisane v Poslovni register Slovenije, imate vsaj enega zaposlenega v zadnjih 3 mesecih ali ste samozaposleni ter izpolnjujete vse druge pogoje, opredeljene v 6. poglavju javnega povabila.

Zaradi uspešnosti kandidiranja za sredstva vam predlagamo, da pred oddajo ponudbe pri FURS-u preverite, ali imate poravnane zapadle obveznosti. 

Predložite lahko eno ali več ponudb, vendar za omejeno skupno število kandidatov iz ciljne skupine brezposelnih, kot je določeno v 15. pogoju javnega povabila. Skupno število kandidatov je odvisno od števila oseb, ki jih imate prijavljene v obvezna socialna zavarovanja.

Novo ponudbo lahko predložite potem, ko prejmete našo odločitev glede vaših prejšnjih ponudb in/ali ko zaposlite osebe na podlagi že podpisanih pogodb ali pogodbenih aneksov po prejšnjih ponudbah.

Oddaja ponudbe je možna vsak dan do porabe razpoložljivih sredstev, najdlje do 30. 6. 2021 do 23.59, ko se izteče skrajni rok za predložitev ponudb. 

Vir: Zavod za zaposlovanje

Nazaj