Pravica do odklopa

Predogled vsebine

S sprejetjem Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, ZDR-1D) je bila v našo delovnopravno zakonodajo uvedena pravica do odklopa, ki naj bi delavcem omogočila, da svoj delovni čas omejijo in tako bolje uravnotežijo poklicno ter zasebno življenje. Sicer pa je Slovenija z uzakonitvijo pravice do odkopa sledila vsebini Resolucije Evropskega parlamenta z dne 21. januarja 2021 s priporočili Komisiji o pravici do odklopa (2019/2181, INL).

Nazaj