Predlog zakona o zaščiti prijaviteljev

03. 8. 2022 | Avtor: Tanja Bohl

Predogled vsebine

Trenutno je v zakonodajnem postopku predlog Zakona o zaščiti prijaviteljev, s katerim naj bi se celovito uredilo področje varstva prijaviteljev kršitev. Na tem področju se sicer že uporablja Direktiva 2019/1947/EU o zaščiti oseb, ki prijavijo kršitve prava Unije, in sicer na področju finančnih storitev, javnega naročanja, produktov in trgov ter preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma, varnosti in skladnosti izdelkov, varnosti v prometu, varstva okolja, in nekaterih drugih.

Na podlagi predlaganega zakona bodo do zaščite upravičeni tisti prijavitelji, katerih prijavljene kršitve predpisov se bodo nanašale na njihovo delovno okolje.

Nazaj