Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV-A)

04. 8. 2022 | Avtor: Tanja Bohl

Predogled vsebine

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je objavilo predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (v nadaljevanju Predlog novele), predvideva kar nekaj novih obveznosti za delodajalce. Razlog za predlagane spremembe so predvsem ugotovitve Inšpektorata za delo, glede težav, ki so jih v praksi zaznali pri izvajanju zakona in inšpekcijskega nadzora. Največ teh je bilo namreč ugotovljeno ravno na področju evidence o izrabi delovnega časa.

S predlaganimi spremembami se želi doseči predvsem jasnejšo določitev razmerij, za katere je treba voditi evidenco o izrabi delovnega časa, zagotovitev učinkovitejšega inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem določb o delovnem času in zagotoviti delavcem možnost, da se seznanijo s podatki iz evidence o izrabi delovnega časa.

Nazaj