Novost glede uveljavljanja nadomestila plače za čas upravičene odsotnosti z dela ter refundiranja sredstev od ZZZS - uvedba elektronskega bolniškega lista s 1. 1. 2020

11. 12. 2019 | Avtor: Mojca Ramšak Pešec

S 1. januarjem 2020 Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: ZZZS) v sodelovanju z izvajalci zdravstvenih storitev uvaja elektronski bolniški list. Sedaj veljavne papirnate bolniške liste bodo postopno nadomestili bolniški listi v elektronski obliki (v nadaljevanju: eBOL). Za uvedbo elektronskih bolniških listov se pripravlja posebna informacijska rešitev za delodajalce, da bodo za svoje zaposlene prevzemali elektronske bolniške liste, kar pomeni, da od zaposlenih ne bodo več zahtevali, da jim morajo bolniški list dostaviti v papirni obliki. Za to bodo morali delodajalci pravočasno prilagoditi svojo informacijsko opremo, saj bodo morali obvezno za svoje zaposlene za začasne zadržanosti od dela od 1. februarja 2020 naprej prevzemati elektronske bolniške liste preko sistema SPOT oziroma sedaj sistema eVEM. Do takrat bodo ustrezno spremenjeni postopek izdaje bolniških listov in postopek uveljavljanja pravice do nadomestila plače zaradi začasne zadržanosti z dela in postopek refundacije sredstev s strani ZZZS, ki jih bo treba urediti tudi s spremembo Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja.

Od 1. februarja 2020 naprej torej ne bo več bolniških listov v papirnati obliki, razen izjemoma, že sedaj pa poteka pri določenih izvajalcih zdravstvenih storitev oziroma določenih zdravnikih pilotni projekt, v okviru katerega zdravniki, vključeni v pilotni projekt, poleg izdaje bolniškega lista v papirnati obliki posredujejo tudi zapis elektronskega bolniškega lista eBOL v informacijski sistem ZZZS. Tudi drugi izvajalci zdravstvenih storitev v novembru in decembru 2019 začenjajo izdajati elektronska potrdila o upravičeni zadržanosti od dela (eBOL). Od 1. januarja 2020 bo večina teh potrdil izdanih v e-obliki. Za začasne zadržanosti od dela do vključno 31. januarja 2020 bodo izvajalci zdravstvenih storitev zavarovancu (delavcu) izdali tudi papirno potrdilo. Edina novost v prvi fazi uvedbe, ki bo trajala predvidoma do konca januarja 2020, je, da je na bolniškem listu digitalni in ne lastnoročni podpis zdravnika, kar ne vpliva na uveljavljanje vaših pravic. Pacienti bodo enako kot do sedaj še vedno prejemali bolniške liste na predpisanih obrazcih in jih morali predložiti svojemu delodajalcu. Od 1. februarja 2020 je izdaja papirnega potrdila predvidena le še za nekatere izjemne primere ali ko zaradi tehničnih težav izvajalec zdravstvenih storitev ne more zapisati elektronskega bolniškega lista, kar pa bo moral storiti naknadno, ko so težave odpravljene. Za začasno zadržanost od dela od 1. februarja 2020 naprej ne bo torej več tiskanja bolniških listov in obveznosti zaposlenega, da bolniški list v papirnati obliki predloži svojemu delodajalcu, ampak bodo delodajalci za začasno zadržanost od dela od 1. februarja 2020 obvezno prevzemali elektronske bolniške liste (eBOL) preko informacijskega sistema SPOT oziroma eVEM. Pacienti bodo imeli dostop do svojih elektronskih bolniških listov na ZZZS portalu https://moj.zzzs.si.

Delodajalci bodo za dostop oziroma prevzem elektronskih bolniških listov potrebovali posebno informacijsko rešitev, ki jo pripravlja ZZZS v sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo in ki naj bi bila pripravljena do novega leta. Gre za rešitev, s katero bodo na spletnem portalu za podporo poslovnim subjektom - portal SPOT; prej eVEM, delodajalcem na voljo elektronski bolniški listi njihovih delavcev. Delodajalci bodo obvezno, in sicer za začasno zadržanost od dela od 1. februarja 2020, prevzeli eBOL-e za svoje zaposlene prek sistema SPOT in ne bodo več zahtevali od zaposlenih, da jim morajo bolniški list dostaviti v papirni obliki. Za tiste zavarovance, ki so zaposleni pri delodajalcih, ki niso vpisani v Poslovni register Slovenije (npr. zaposleni pri fizični osebi), bo osebni zdravnik še naprej izstavil bolniški list tudi v papirnati obliki.

Da bi delodajalci lahko dostopali do elektronskih bolniških listov za svoje zaposlene, bodo morali pooblastiti eno osebo, na primer osebo v kadrovski službi, službi za obračun plač ali drugo osebo za prevzem elektronskih bolniških listov njihovih zaposlenih. Ta pooblaščena oseba mora za prijavo v sistem SPOT in prevzem eBOL-ov imeti digitalno potrdilo. Pooblastilo pa bo možno pridobiti na točkah eVEM šele, ko bo rešitev za prevzem elektronskih bolniških listov že v produkciji na eVEM, predvidoma po 1. januarju 2020.

Ukinitev papirnega obrazca bo za delodajalce pomenila poenostavitev postopkov pri vlaganju refundacijskih zahtevkov na ZZZS. Delodajalec bo sicer od ZZZS na podlagi pisne vloge zahteval refundacijo nadomestila za svojega zaposlenega za posamezna obdobja njegove začasne zadržanosti od dela zaradi poškodbe ali bolezni, zahtevkom za refundacijo nadomestil plač pa ne bo treba več prilagati originalnega ali skeniranega bolniškega lista. Delodajalcu tako ne bo več treba čakati, da mu bo delavec dostavil bolniški list, temveč bo tekoče seznanjen z izdanimi elektronskimi bolniškimi listi in jih bo lahko sam prevzel kadar koli in tudi morebiti že pripravil zahtevek za refundacijo.

Sicer je že od 1. oktobra 2016 omogočeno elektronsko vlaganje zahtevkov v sistemu eVEM (SPOT), ki ga upravlja Ministrstvo za javno upravo in ki je povezan z informacijskim sistemom ZZZS.

eZahtevek je možno pripraviti na dva načina:

  • s pomočjo spletne aplikacije na portalu eVEM ali
  • z uporabo vmesnika eNDM.

Navodila za delodajalce za uporabo vmesnika eNDM za prevzemanje eBOL-ov in za nadgradnje rešitve za oddajo eZahtevkov za refundacijo nadomestil plač so objavljena na spletni strani http://evem.gov.si/info/vmesnik-nadomestila/

Pri elektronskem vlaganju zahtevka bo delodajalec pri pripravi obračuna za posameznega delavca pripadajoč elektronski bolniški list izbral iz seznama elektronskih bolniških listov tega delavca in ne bo več treba skenirati bolniških listov. Zaradi te poenostavitve postane elektronsko vlaganje zahtevkov za refundacijo nadomestil plač še enostavnejše.

Zaposleni oziroma upravičenci bodo do svojih elektronskih bolniških listov dostopali samostojno na spletnem portalu ZZZS za zavarovane osebe na naslovu http://www.zzzs.si .

Nazaj