Zaposlovanje tujcev

18. 2. 2020

Postopek zaposlitve državljanov Srbije

Zaposlovanje državljanov Srbije v Sloveniji je od 1. 9. 2019 mogoče le na podlagi sporazuma med obema državama, ki celovito ureja pogoje in postopke zaposlovanja.
Samo za aktivne naročnike
20. 11. 2019

Prepoved zaposlovanja tujcev

Delodajalcem, ki jim je izrečena kazen globe za prekršek, odvisno od pravne narave prekrška, je prepovedano zaposlovanje in delo tujcev za eno, dve ali tri leta oziroma pet let od pravnomočnosti prekrška.Nekateri najpogostejši prekrški, zaradi katerih je delodajalcem prepovedano zaposlovanje in delo tujcev:Delodajalcu, ki opravlja dejavnost zagotavljanja dela ...
07. 11. 2019

Ministrstvo za delo: Novi sporazumi za zaposlovanje tujih delavcev niso načrtovani

Državni sekretar na ministrstvu Tilen Božič je pojasnil, da na področju uvažanja tuje delovne sile izhajajo iz sprejete krovne strategije migracij, skladno s katero se zavzemajo za zmanjševanje odhoda slovenske delovne sile.Pri iskanju tuje delovne sile se glede na strategijo osredotočajo na geografsko in kulturno bližino. Slovenija ima trenutno ...
21. 8. 2019

Sporazum o zaposlovanju državljanov Srbije

S 1. septembrom 2019  se prične izvajati že sklenjeni Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Srbije o zaposlovanju državljanov Republike Srbije v Sloveniji in Protokol о izvajanju Sporazuma med slovensko in srbsko vlado o zaposlovanju državljanov Republike Srbije v naši državi (BRSZD). To prinaša bolj organiziran in bolj ...
24. 7. 2019

Zaposlovanje tujcev

Obvestilo zavoda za zaposlovanje
05. 6. 2019

Zaposlovanje državljanov Srbije in napotitve v tujino

Državljan Srbije, ima delovno vizo in prebivališče v Sloveniji in dela v slovenskem podjetju, ki ga pošlje na delo v tujino – izven Slovenije. Kakšen je postopek in dokumentacija?
29. 5. 2019

DZ sprejel zakon o ratifikaciji sporazuma o zaposlovanju delavcev iz Srbije

Sporazum naj bi bil ustrezna podlaga za celovito ureditev zakonitega zaposlovanja državljanov Republike Srbije v Republiki Sloveniji
06. 12. 2018

Odredba o zgornji meji števila ponudb za delo v Republiki Sloveniji

Delo zdravnikov specialistov za leto 2019