Obvestilo o začetku veljavnosti Konvencije med Republiko Slovenijo in Kraljevino Švedsko o odpravi dvojnega obdavčevanja v zvezi z davki od dohodka in premoženja ter preprečevanju davčnih utaj in izogibanja davkom

12. 1. 2022

Na podlagi drugega odstavka 77. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 – ZNOMCMO, 76/08, 108/09, 80/10 – ZUTD, 31/15 in 30/18 – ZKZaš) Ministrstvo za zunanje zadeve sporoča, da je 26. decembra 2021 začela veljati Konvencija med Republiko Slovenijo in Kraljevino Švedsko o odpravi dvojnega obdavčevanja v zvezi z davki od dohodka in premoženja ter preprečevanju davčnih utaj in izogibanja davkom, s protokolom, sklenjena v Bruslju 12. maja 2021 ter objavljena v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe, št. 13/21 (Uradni list Republike Slovenije, št. 162/21).

Z dnem začetka veljavnosti te konvencije je med Republiko Slovenijo in Kraljevino Švedsko prenehala veljati Konvencija med Socialistično federativno republiko Jugoslavijo in Kraljevino Švedsko o izogibanju dvojnemu obdavčevanju dohodka in premoženja, podpisana v Stockholmu 18. junija 1980 (objavljena v Uradnem listu SFRJ – Mednarodne pogodbe, št. 7/81).

Vir: Uradni list

Nazaj