Davčna obravnava napotenih delavcev

29. 11. 2022

Pojasnilo o izvajanju določbe 19. člena (državna služba) konvencije o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka in premoženja z Avstrijo

V medijih v zadnjih dneh odmevajo novice o sodbah Upravnega sodišča Republike Slovenije (Upravno sodišče RS) in v javnosti se posledično porajajo vprašanja o morebitni spremembi razlage v zvezi z izvajanjem določb 19. člena Konvencije med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o izogibanju dvojnega obdavčevanja v zvezi z davki na ...
13. 9. 2022

Primer: službeno potovanje v tujino (gospodarstvo)

Družba je napotila delavca na službeno potovanje (sestanek z dobavitelji) v Črno Goro za tri dni.Delavec se je na službeno pot odpravil iz Maribora v ponedeljek ob 21.00 uri in se vrnil nazaj v Maribor, v sredo, ob 10.00 uri.Delavec je imel zagotovljeno 2x prenočišče z ...
Samo za aktivne naročnike
12. 1. 2022

Obvestilo o začetku veljavnosti Konvencije med Republiko Slovenijo in Kraljevino Švedsko o odpravi dvojnega obdavčevanja v zvezi z davki od dohodka in premoženja ter preprečevanju davčnih utaj in izogibanja davkom

Na podlagi drugega odstavka 77. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 – ZNOMCMO, 76/08, 108/09, 80/10 – ZUTD, 31/15 in 30/18 – ZKZaš) Ministrstvo za zunanje zadeve sporoča, da je 26. decembra 2021 začela veljati Konvencija med ...
12. 11. 2020

Primeri iz prakse

Primer: Sočasno opravljanje dela v dveh državah članicah EU za slovenskega delodajalca Delodajalec je družba, ki ima sedež v Sloveniji. Družba ima zaposlenega delavca na delovnem mestu komercialista. V prihodnjih treh letih bo ta delavec še naprej opravljal to delo v Sloveniji, in sicer en teden na mesec (cca 25 ...
Samo za aktivne naročnike
12. 11. 2020

Povračila stroškov napotenim delavcem

Na podlagi prvega odstavka 130. člena ZDR-1 ima napoteni delavec pravico do povračila stroškov, povezanih z delom (povračilo stroškov za prehrano med delom, povračilo stroškov za prevoz na delo in z dela ter povračilo stroškov, ki jih ima pri opravljanju določenih del in nalog na službenem potovanju). Pri davčni obravnavi ...
Samo za aktivne naročnike
12. 11. 2020

Povračilo stroškov za plačane premije za individualno zdravstveno zavarovanje z medicinsko asistenco v tujini

S spremembami ZDoh-2 se v davčno osnovo napotenim delavcem na delo v tujino ne všteva povračilo stroškov delavcu za plačane premije za individualno zdravstveno zavarovanje z medicinsko asistenco v tujini, ko gre za zavarovanje, ki velja v vseh državah sveta, in ko so kumulativno izpolnjeni naslednji pogoji: je sklenitev takšnega ...
Samo za aktivne naročnike
12. 11. 2020

Povračilo stroškov za prenočišče v zvezi z začasno napotitvijo na delo v tujino

Povračilo stroškov za prenočišče na začasni napotitvi, ki traja neprekinjeno do največ 90 dni, do višine in pod pogoji, določenimi v skladu s 4. točko prvega odstavka tega člena za povračilo stroškov za prenočišče na službeni poti, pri čemer se izključuje uporaba 3. točke 44. člena ZDoh-2 v zvezi s ...
Samo za aktivne naročnike
12. 11. 2020

Nadomestilo za ločeno življenje

Nadomestilo za ločeno življenje, izplačano delavcu, ki opravlja delo zunaj kraja, kjer živi s svojo družino, in zaradi službenih potreb v času delovnih obveznosti prebiva ločeno od svoje družine, se v skladu z določbo 8. člena Uredbe ne všteva v davčno osnovo v višini 334 evrov mesečno. Družina je po ...
Samo za aktivne naročnike
12. 11. 2020

Terenski dodatek

Povračilo stroškov za delo na terenu se ne všteva v davčno osnovo, če je izplačano delavcu, ki najmanj dva dni zapored dela in prenočuje zunaj kraja svojega običajnega prebivališča in zunaj kraja sedeža delodajalca, do višine 4,49 evra na dan, če delodajalec zagotovi prehrano in prenočevanje. Če delodajalec ne ...
Samo za aktivne naročnike
12. 11. 2020

Prevoz na delo in z dela

Povračila stroškov prevoza na delo in z dela do 31. 12. 2017 Povračilo stroškov za prevoz na delo in z dela se ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja do višine stroškov javnega prevoza od običajnega prebivališča do mesta opravljanja dela, pri čemer je običajno prebivališče delavca prebivališče ...
Samo za aktivne naročnike