Davčna obravnava napotenih delavcev

12. 11. 2020

Primeri iz prakse

Primer: Sočasno opravljanje dela v dveh državah članicah EU za slovenskega delodajalca Delodajalec je družba, ki ima sedež v Sloveniji. Družba ima zaposlenega delavca na delovnem mestu komercialista. V prihodnjih treh letih bo ta delavec še naprej opravljal to delo v Sloveniji, in sicer en teden na mesec (cca 25 ...
Samo za aktivne naročnike
12. 11. 2020

Povračila stroškov napotenim delavcem

Na podlagi prvega odstavka 130. člena ZDR-1 ima napoteni delavec pravico do povračila stroškov, povezanih z delom (povračilo stroškov za prehrano med delom, povračilo stroškov za prevoz na delo in z dela ter povračilo stroškov, ki jih ima pri opravljanju določenih del in nalog na službenem potovanju). Pri davčni obravnavi ...
Samo za aktivne naročnike
12. 11. 2020

Povračilo stroškov za plačane premije za individualno zdravstveno zavarovanje z medicinsko asistenco v tujini

S spremembami ZDoh-2 se v davčno osnovo napotenim delavcem na delo v tujino ne všteva povračilo stroškov delavcu za plačane premije za individualno zdravstveno zavarovanje z medicinsko asistenco v tujini, ko gre za zavarovanje, ki velja v vseh državah sveta, in ko so kumulativno izpolnjeni naslednji pogoji: je sklenitev takšnega ...
Samo za aktivne naročnike
12. 11. 2020

Povračilo stroškov za prenočišče v zvezi z začasno napotitvijo na delo v tujino

Povračilo stroškov za prenočišče na začasni napotitvi, ki traja neprekinjeno do največ 90 dni, do višine in pod pogoji, določenimi v skladu s 4. točko prvega odstavka tega člena za povračilo stroškov za prenočišče na službeni poti, pri čemer se izključuje uporaba 3. točke 44. člena ZDoh-2 v zvezi s ...
Samo za aktivne naročnike
12. 11. 2020

Nadomestilo za ločeno življenje

Nadomestilo za ločeno življenje, izplačano delavcu, ki opravlja delo zunaj kraja, kjer živi s svojo družino, in zaradi službenih potreb v času delovnih obveznosti prebiva ločeno od svoje družine, se v skladu z določbo 8. člena Uredbe ne všteva v davčno osnovo v višini 334 evrov mesečno. Družina je po ...
Samo za aktivne naročnike
12. 11. 2020

Terenski dodatek

Povračilo stroškov za delo na terenu se ne všteva v davčno osnovo, če je izplačano delavcu, ki najmanj dva dni zapored dela in prenočuje zunaj kraja svojega običajnega prebivališča in zunaj kraja sedeža delodajalca, do višine 4,49 evra na dan, če delodajalec zagotovi prehrano in prenočevanje. Če delodajalec ne ...
Samo za aktivne naročnike
12. 11. 2020

Prevoz na delo in z dela

Povračila stroškov prevoza na delo in z dela do 31. 12. 2017 Povračilo stroškov za prevoz na delo in z dela se ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja do višine stroškov javnega prevoza od običajnega prebivališča do mesta opravljanja dela, pri čemer je običajno prebivališče delavca prebivališče ...
Samo za aktivne naročnike
12. 11. 2020

Prehrana med delom

Povračila stroškov prehrane do 31. 12. 2017 Povračilo stroškov prehrane med delom za vsak dan, ko je napoteni delavec na delu vsaj štiri ure, se ne všteva v davčno osnovo v višini 6,12 evra (prvi odstavek 2. člena Uredbe). Če je napoteni delavec na delu več kot deset ur ...
Samo za aktivne naročnike
12. 11. 2020

Mednarodne konvencije o izogibanju dvojnega obdavčevanja (nerezidenti)

Uporabi se osnovno pravilo, ki izhaja iz prvega odstavka 15. člena konvencije, ki določa, da ima pravico do obdavčitve dohodkov iz zaposlitve država, katere rezident je prejemnik dohodka, razen, če se zaposlitev izvaja v drugi državi pogodbenici. V tem primeru ima pravico do obdavčitve dohodkov iz te zaposlitve država, v ...
Samo za aktivne naročnike
12. 11. 2020

Izplačila dohodkov nerezidentom

mag. Brigita Osojnik Fizična oseba je nerezident Republike Slovenije, če v Sloveniji nima uradno prijavljenega stalnega prebivališča, običajnega bivališča ali središča svojih osebnih in ekonomskih interesov oziroma če je v katerem koli času v davčnem letu prisotna v Sloveniji skupno manj kot 183 dni, torej ko ne izpolnjuje nobenega pogoja ...
Samo za aktivne naročnike