Napoteni

01. 6. 2020

Pogodba o delu na daljavo z delavcem rezidentom Avstrije

Z delavcem, ki je rezident Avstrije smo sklenili pogodbo o delu na daljavo. V pogodbi o delu na daljavo je navedena bruto plača. Dela iz Avstrije, pridobili smo KIDO 5 obrazec. Dobili smo še potrdilo Zavoda za zdravstveno zavarovanje A1, kjer je navedeno, da je delavec prispevke dolžan plačevati v ...
Samo za aktivne naročnike:
18. 12. 2019

Razlikovanje med službeno potjo in napotitvijo na delo v tujino

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je izdalo Informacijo o uporabi instituta napotitve na delo v tujino oziroma službene poti, ki jo povzemamo v nadaljevanju.

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

07. 11. 2019

Napotitev delavcev na delo v tujino

Uvod Vse več podjetij se odloča, da bo svoje storitve opravljalo tudi zunaj območja države, v kateri imajo sedež podjetja in opravljajo večji del svojih storitev. Podjetja tako svoje delavce napotijo na začasno delo v tujino. Delavci, ki za omejen čas opravljajo delo na ozemlju druge države članice, ki ni ...
Samo za aktivne naročnike:
06. 11. 2019

Pomembne povezave za napotitve delavcev

Slovensko podjetje, ki želi v drugi državi članici EU, EGP ali Švicarske konfederacije izvajati storitve, mora za vsakega delavca, ki ga namerava napotiti, pridobiti potrdilo A1. S potrdilom delavec v tujini izkaže, da je tudi v času dela na območju druge države ostal vključen v obvezno zavarovanje v Republiki Sloveniji.
20. 4. 2019

Sočasne zaposlitve

Izvajanje nove zakonodaje
14. 11. 2018

Evropsko sodišče razveljavilo prve dele avstrijske protidampinške zakonodaje

Vezano na sodbo C-33/17 z dne 13. 11. 2018
19. 9. 2018

Subvencije za zaposlitev delavcev po različnih programih zavoda za zaposlovanje

Zavod za zaposlovanje Republike Slovenije (dalje ZZPRS) podeljuje subvencije za zaposlitev brezposelnih oseb za najmanj enega leta za polni delovni čas. Na podlagi razpisa lahko delodajalci pridobijo subvencijo za zaposlitev brezposelnih oseb iz različnih ciljnih skupin. Javno povabilo omogoča subvencijo za zaposlitev brezposelnih, ki so dopolnili 30 let ali več ...
19. 9. 2018

Obračun prispevkov od minimalne zavarovalne osnove

Plačilo za delo po pogodbi o zaposlitvi je sestavljeno iz plače, ki mora biti vedno v denarni obliki, in morebitnih drugih vrst plačil, če je tako določeno s kolektivno pogodbo. Pri plači mora delodajalec upoštevati minimum, določen z zakonom oziroma kolektivno pogodbo, ki neposredno zavezuje delodajalca. Če je na obračunu ...
31. 8. 2018

Pristojne institucije za napotitev delavcev

Pristojne institucije in interesna združenja