Delovnopravna zakonodaja

09. 2. 2021

PKP8-Ključni ukrepi za delodajalce

Avtor: Tanja Bohl
Dne 3. 2. 2021 je bil v Državnem zboru sprejet PKP8 - Zakon o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19,[1] ki je stopil v veljavo z dnem 5. 2. 2021. Tudi ta interventni zakon je usmerjen v odpravo posledic epidemije Covid-19 in določa ukrepe na področje gospodarstva, dela in delovnih ...
Samo za aktivne naročnike
29. 1. 2021

Kaj prinaša osmi paket ukrepov za omilitev posledic epidemije?

Avtor: Tanja Bohl
Vlada Republike Slovenije je na dopisni seji dne 25. 1. 2021 sprejela predlog Zakona o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 oziroma predlog PKP8, ki prinaša dodatne ukrepe za ohranitev delovnih mest in pomoč gospodarstvu v zaostrenih razmerah epidemije nalezljive bolezni covid-19, med drugim podaljšanje subvencioniranja čakanja na delo ter ...
Samo za aktivne naročnike
26. 1. 2021

Vlada potrdila predlog Zakona o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 (PKP8)

Vlada je na današnji dopisni seji med drugim sprejela predlog Zakona o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 (PKP8), ki prinaša dodatne ukrepe za ohranitev delovnih mest in pomoč gospodarstvu v zaostrenih razmerah epidemije COVID-19, med drugim podaljšanje subvencioniranja čakanja na delo ter prevzem dela bremena za dvig minimalne plače ...
18. 1. 2021

O 21. členu PKP7

Kaj določa 21. člen PKP7?Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19(ZIUPOPDVE; v nadaljevanju tudi #PKP7) v 21. členu določa, da lahko delodajalec zaposlenim, kiizpolnjujejo pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine v skladu s prvim in četrtimodstavkom 27. člena Zakona ...
06. 1. 2021

PKP7

Avtor: Tanja Bohl
Pomembna določba je 54. člen ZIUPOPDVE, ki jo PKP7 prinaša na področju delovnih razmerij, in sicer, da ima delavec, ki zaradi nujnih delovnih potreb, povezanih z obvladovanjem virusa covid-19 ali zaradi posledic epidemije covid-19, ni mogel izrabiti preostanka letnega dopusta za leto 2020 v rokih, kot jih določa Zakon o ...
Samo za aktivne naročnike
15. 12. 2020

Napotitev delavcev na delo v države, za katere velja evropski pravni red

Predpisi Evropske unije Pogodba o Evropski uniji, temeljni akt Evropske unije (EU), podjetjem ali samozaposlenim posameznikom, ki imajo sedež v eni državi članici EU in izpolnjujejo pogoje za opravljanje posamezne dejavnosti v tisti državi ter želijo trajno in neprekinjeno opravljati gospodarsko dejavnost v drugi državi članici EU, daje pravico do ...
Samo za aktivne naročnike
15. 12. 2020

Določitev zakonodaje, ki se uporablja za delavce, ki za slovenskega delodajalca opravljajo delo v drugih državah članicah Evropske unije

Pogodba o delovanju Evropske unije kot enega izmed štirih temeljev notranjega trga Evropske unije (EU) določa tudi prost pretok storitev, kar podjetjem s sedežem v eni izmed držav članic EU omogoča izvajanje storitev v drugi državi članici EU brez posebnih omejitev ter s tem pravico, da z namenom opravljanja dela ...
Samo za aktivne naročnike
09. 12. 2020

Pogoji za upravičenost do interventnih ukrepov (po PKP5 in PKP6)

I. Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP, v nadaljevanju PKP5), ki je stopil v veljavo 24. 10. 2020, podaljšuje nekatere ukrepe, kot so npr.  povračila nadomestil plač zaposlenih zaradi karantene, bistvena novost za delodajalce pa je ureditev nadomestila plač tudi za delavce, ki ne morejo ...
Samo za aktivne naročnike
04. 12. 2020

Delno kritje fiksnih stroškov podjetij

Avtor: Tanja Bohl
Poglavitna novost PKP6 je delno kritje fiksnih stroškov tistih podjetij, ki jim bodo prihodki zaradi epidemije upadli za najmanj 30 odstotkov. Skupna vrednost ukrepov je ena milijarda evrov.Do pomoči bodo upravičene pravne in fizične osebe, ki so bile registrirane najkasneje do letošnjega 1. septembra in zaradi posledic epidemije covida-19 ...
04. 12. 2020

PKP6: Uveljavljanje povračila nadomestila za karanteno, višjo silo in začasno čakanje na delo

Avtor: Tanja Bohl
Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije covid-19[1] oziroma PKP6, ki je začel veljati 28. novembra 2020, podaljšuje ukrep subvencioniranja čakanja na delo do 31. 1. 2021 ter subvencioniranje nadomestila plač za delavce v karanteni in za delavce, ki ne morejo opravljati dela zaradi višje sile ...
Samo za aktivne naročnike