ZDR-1 in ostala zakonodaja

14. 6. 2024

Pravica do odklopa

S sprejetjem Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, ZDR-1D) je bila v našo delovnopravno zakonodajo uvedena pravica do odklopa, ki naj bi delavcem omogočila, da svoj delovni čas omejijo in tako bolje uravnotežijo poklicno ter zasebno življenje. Sicer pa je Slovenija ...
Samo za aktivne naročnike
04. 6. 2024

Vprašanja in odgovori o napotitvi voznikov v skladu z Direktivo (EU) 2020/1057 v okviru prevoza blaga

IZJAVA O OMEJITVI ODGOVORNOSTI: Ta priročnik so pripravile službe Komisije in Evropske komisije ne zavezuje. Sodišče Evropske unije je edino pristojno za uradno razlago prava Unije

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

15. 4. 2024

Vprašalnik o potrebi naročnikov pri ravnanju v različnih nujnih in kriznih razmerah

Prekinitve poslovanja, kot so incidenti, pomanjkanje osebja, požari ali pandemije – vse to so možne izredne razmere ali krize, ki jih je treba pričakovati kadarkoli. Pri tem je zlasti pomembno, da lahko ukrepamo hitro in preudarno. Pred vami je vprašalnik s katerim želimo ugotoviti ravnanja podjetij/organizacij ob izrednih dogodkih ter ...
03. 4. 2024

Ustavno sodišče zavrnilo državni svet

Državni svet je na ustavno sodišče vložil zahtevo za oceno ustavnosti določb zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev, po katerih delodajalci, ki jim je bila pravnomočno izrečena globa, ne smejo zaposlovati tujcev. Ustavno sodišče je odločilo, da te določbe niso v neskladju z ustavo. Zahtevo za oceno ustavnosti je ...
01. 4. 2024

Zaposlitev tujca za določen čas

54. člen ZDR-1 navaja, da se pogodba o zaposlitvi lahko izjemoma sklene za določen čas, če gre za zaposlitev tujca ali osebe brez državljanstva, ki ima enotno dovoljenje kot ga določa zakon, ki ureja vstop in prebivanje tujcev, in dovoljenje za sezonsko delo, kot ga določa zakon, ki ureja zaposlovanje ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

27. 3. 2024

Izvajanje konvencij o izogibanju dvojnega obdavčevanja z Rusko federacijo in Republiko Belorusijo v Sloveniji

KONVENCIJA Z RUSKO FEDERACIJO:Ruska federacija je 8. avgusta 2023 enostransko začasno zaustavila veljavnost 5. – 23. člena ter 25. člena Konvencije med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ruske federacije o izogibanju dvojnemu obdavčevanju dohodka in premoženja (v nadaljevanju: konvencija).Glede na to, da zgoraj omenjena konvencija v Sloveniji velja, se ...
12. 3. 2024

EU je korak bliže zaščiti platformnih delavcev

Države članice so potrdile začasni dogovor o prelomni zakonodaji, ki prvič v sedemindvajseterici ureja pogoje dela in zaposlovanja za delavce, ki delajo za digitalne platforme, kot so Wolt, Uber in Glovo.
12. 3. 2024

Usposobljena oseba - zaupnik za prejem in obravnavo notranjih prijav po ZZPri

Ali je obvezno, da ima podjetje, ki je zavezano za izvajanje ZZPri usposobljeno osebo – zaupnika za prejem in obravnavo notranjih prijav po ZZPri? Ali mora imeti zaupnik opravljeno usposabljanje ali je to v domeni delodajalca, da se sam odloči ali bo zaupnika poslal na izobraževanje?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

06. 3. 2024

Zaposlitev tujca in priznanje delovne dobe

Zaposlili bomo tujca iz Bosne in Hercegovine. Iz tujine ima cca. 20 let delovne dobe. Se mu mora ta delovna doba v Sloveniji upoštevati pri izračunu dodatka na delovno dobo?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

27. 2. 2024

ZZPri: od 1. 1. 2024 možno elektronsko poročanje o prijavah

Zavezance in organe za zunanjo prijavo po Zakonu o zaščiti prijaviteljev (ZZPri) obveščamo, da so na spletnih straneh Komisije vzpostavili elektronska obrazca za poročanje podatkov o notranjih in zunanjih prijavah v skladu z ZZPri (povezava). Podatke morajo Komisiji posredovati do 1. marca tekočega leta za prejšnje leto, in sicer tudi ...