Potni nalog in obračun potnih stroškov

Predogled vsebine

Pred pričetkom službenega potovanja mora napoteni delavec imeti pravilno izpolnjen potni nalog, s katerim mu delodajalec odredi pot, po zaključenem potovanju pa je treba izpolniti še obračunski del potnega naloga.

Vsebina, ki jo mora potni nalog vsebovati, ni nikjer točno določena, vendar je priporočljivo, da potni nalog vsebuje čim ...

Nazaj