Dnevnice za tujino za gospodarstvo v 2023

30. 5. 2023 | Avtor: Uredništvo portala e-Kadrovik

Dnevnica je nadomestilo stroškov za prehrano na službeni poti.

Dnevnice 2023

Od 1. 1. 2023 velja spremenjena uredba. In sicer za dnevnice 2023 za službeno potovanje v Sloveniji velja, da se v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja ne šteje dnevnica do višine:

  • 27,81 evra, če traja službeno potovanje nad 12 do 24 ur (prej 21,39 evra);
  • 13,88 evra, če traja službeno potovanje nad 8 do 12 ur (prej 10,68 evra);
  • 9,69 evra, če traja službeno potovanje nad 6 do 8 ur (prej 7,45 evra).

Poleg tega, do spremenjene dnevnice 2023 se so se spremenile tudi neobdavčene višine za jubilejne nagrade, odpravnine ob upokojitvi, nadomestila za ločeno življenje, plačila vajencem, dijakom in študentom, terenski dodatek ter solidarnostno pomoč.

Višina dnevnic za tujino v 2023

Dnevnice 2023 pa se (zaenkrat) še niso spremenile. Za službeno pot v tujino je delodajalec dolžan izplačati dnevnice v višini kot so navedene v Uredbi o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino. Če v internem pravilniku delodajalca ni določen višji znesek, se uporabljajo zneski v Uredbi:

Če traja službeno potovanje v tujini nad 14 do 24 ur, se v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja ne všteva dnevnica do višine zneska, ki je za posamezno državo oziroma območje določen v predpisu Vlade Republike Slovenije, ki ureja povračila stroškov za službena potovanja v tujino (v nadaljnjem besedilu: predpis Vlade); če traja službeno potovanje v tujini nad 8 do 14 ur, se v davčno osnovo ne všteva dnevnica do višine 75 odstotkov zneska iz predpisa Vlade; če traja službeno potovanje v tujini nad 6 do 8 ur, se v davčno osnovo ne všteva dnevnica do višine 25 odstotkov zneska iz predpisa Vlade.

Tabela je objavljena med Kadrovsko dokumentacijo, Povračila stroškov in drugi prejemki iz delovnega razmerja.

Nazaj