Povračila stroškov v zvezi z delom

09. 7. 2019

Višina najnižjih osnovnih plač za posamezne tarifne razrede in višino povračil stroškov prehrane med delom ter službenih potovanj v dejavnosti trgovine Slovenije

Sindikat delavcev trgovine Slovenije, Republiški odbor, Svet gorenjskih sindikatov, Trgovinska zbornica Slovenije, Združenje delodajalcev Slovenije in Gospodarska zbornica Slovenije, skladno z 2. in 7. členom Tarifne priloge h Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije (Uradni list RS, št. 52/18) objavljajo novoV I Š I N O N A J ...
23. 4. 2019

Praktični primer: regres za prehrano in službena pot

Primer se nanaša na dejavnost vzgoje in izobraževanja
09. 7. 2018

Regres za prehrano

Od 1. julija 2018 dalje