Povračila stroškov v zvezi z delom

03. 5. 2021

Podaljšana veljavnost terminskih vozovnic za potniški promet

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o začasni prepovedi, omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije, na podlagi katerega se od 1. februarja 2021 pouk izvaja po različnih modelih izobraževanja.Minister Vrtovec je v skladu s tem podpisal sklep, na podlagi katerega se podaljša veljavnost enotnih ...
24. 3. 2021

Staršem, ki bivajo z otrokom v bolnišnici, bo pripadalo denarno nadomestilo

DZ je soglasno sprejel novelo zakona o zdravstvenem varstvu in zavarovanju, s katero bodo starši, ki bivajo z bolnim otrokom v bolnišnici, upravičeni do denarnega nadomestila med začasno zadržanostjo od dela. Poleg tega bodo starši v bolnišnici od zdaj lahko z bolnim otrokom brezplačno bivali do vključno njegovega 14. leta ...
12. 2. 2021

Nadomestilo plače v breme ZZZS v času začasne zadržanosti od dela delavca za leto 2020 in 2021 in kratkotrajna odsotnost po PKP8

Avtor: Tanja Bohl
Breme nadomestila plače v času začasne zadržanosti delavca zaradi bolezni si, odvisno od razloga zadržanosti, delita delodajalec in Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: ZZZS).Pravico do nadomestila plače med začasno zadržanostjo od dela imajo v skladu z 28. členom Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju[1] osebe ...
Samo za aktivne naročnike
22. 12. 2020

Novi razlog zadržanosti - ''14-sobivanje'' (ZIUOPDVE)

Z ZIUOPDVE so bile med drugim tudi začasno dopolnjene (z 98. členom) določbe Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ) glede pravice staršev do sobivanja v zdravstvenem zavodu ob bolnem otroku in nadomestila za navedeni čas.V Uradnem listu RS št. 175/2020 je bil objavljen Zakon o interventnih ...
09. 7. 2019

Višina najnižjih osnovnih plač za posamezne tarifne razrede in višino povračil stroškov prehrane med delom ter službenih potovanj v dejavnosti trgovine Slovenije

Sindikat delavcev trgovine Slovenije, Republiški odbor, Svet gorenjskih sindikatov, Trgovinska zbornica Slovenije, Združenje delodajalcev Slovenije in Gospodarska zbornica Slovenije, skladno z 2. in 7. členom Tarifne priloge h Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije (Uradni list RS, št. 52/18) objavljajo novoV I Š I N O N A J ...
23. 4. 2019

Praktični primer: regres za prehrano in službena pot

Primer se nanaša na dejavnost vzgoje in izobraževanja
09. 7. 2018

Regres za prehrano

Od 1. julija 2018 dalje