Povračila stroškov v zvezi z delom

11. 7. 2022

Razlika med delovno in zavarovalno dobo

Delovna doba je doba, ki teče oz nastaja, ko je delavec v dejanskem delovnem razmerju na podlagi podpisane pogodbe o zaposlitvi. Delovna doba je pomembna za izplačevanje dodatka na delovno dobo, ki jo je delodajalec dolžan izplačevati. Višina dodatka za delovno dobo se določi v kolektivni pogodbi na ravni dejavnosti ...
06. 7. 2022

Solidarnostna pomoč

Avtor: Tanja Bohl
Solidarnostna pomoč je institut delovnega prava in pravica, ki je pogojena z obstojem delovnega razmerja.[1] Delavcem je praviloma izplačana ob nastopu določenega dogodka z namenom, da delavec lažje premosti težave, ki niso nastale po njegovi volji. Delodajalec je dolžan izplačati delavcu solidarnostno pomoč v primerih oziroma ob izpolnitvi pogojev ...
Samo za aktivne naročnike
18. 7. 2021

Arhiviranje potnih nalogov

Dokumentacijo v zvezi s potnimi stroški se mora v papirni oziroma elektronski obliki hraniti do poteka absolutnega zastaralnega roka pravice do izterjave davka, na katerega se nanaša, to je deset let (32. in 126. člen ZDavP-2). Dokumentacijo se lahko hrani v elektronski obliki, če so izpolnjeni naslednji pogoji:podatki, vsebovani ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

18. 7. 2021

Potni nalog in obračun potnih stroškov

Pred pričetkom službenega potovanja mora napoteni delavec imeti pravilno izpolnjen potni nalog, s katerim mu delodajalec odredi pot, po zaključenem potovanju pa je treba izpolniti še obračunski del potnega naloga.Vsebina, ki jo mora potni nalog vsebovati, ni nikjer točno določena, vendar je priporočljivo, da potni nalog vsebuje čim več ...
Samo za aktivne naročnike
12. 7. 2021

Priporočila za izpolnjevanje potnih nalogov

Najpogostejše napake pri izpolnjevanju potnih nalogov:ni zaporednih številk potnega naloga, iz česar izhaja sum o nerednem pisanju oziroma pisanju za nazaj,ni popolnega naslova prebivališča, naveden je le kraj ali pa sploh ni naveden (prebivališče mora biti navedeno v celoti, ulica, hišna številka, kraj),vsi nalogi so napisani z ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

07. 7. 2021

Sprememba davčne obravnave povračila stroškov prevoza na delo in z dela

V Uradnem listu RS št. 104/21 je bila objavljena Uredba o spremembah Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja, ki je pričela veljati 2. 7. 2021.
03. 5. 2021

Podaljšana veljavnost terminskih vozovnic za potniški promet

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o začasni prepovedi, omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije, na podlagi katerega se od 1. februarja 2021 pouk izvaja po različnih modelih izobraževanja.Minister Vrtovec je v skladu s tem podpisal sklep, na podlagi katerega se podaljša veljavnost enotnih ...
24. 3. 2021

Staršem, ki bivajo z otrokom v bolnišnici, bo pripadalo denarno nadomestilo

DZ je soglasno sprejel novelo zakona o zdravstvenem varstvu in zavarovanju, s katero bodo starši, ki bivajo z bolnim otrokom v bolnišnici, upravičeni do denarnega nadomestila med začasno zadržanostjo od dela. Poleg tega bodo starši v bolnišnici od zdaj lahko z bolnim otrokom brezplačno bivali do vključno njegovega 14. leta ...
12. 2. 2021

Nadomestilo plače v breme ZZZS v času začasne zadržanosti od dela delavca za leto 2020 in 2021 in kratkotrajna odsotnost po PKP8

Avtor: Tanja Bohl
Breme nadomestila plače v času začasne zadržanosti delavca zaradi bolezni si, odvisno od razloga zadržanosti, delita delodajalec in Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: ZZZS).Pravico do nadomestila plače med začasno zadržanostjo od dela imajo v skladu z 28. členom Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju[1] osebe ...
Samo za aktivne naročnike
22. 12. 2020

Novi razlog zadržanosti - ''14-sobivanje'' (ZIUOPDVE)

Z ZIUOPDVE so bile med drugim tudi začasno dopolnjene (z 98. členom) določbe Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ) glede pravice staršev do sobivanja v zdravstvenem zavodu ob bolnem otroku in nadomestila za navedeni čas.V Uradnem listu RS št. 175/2020 je bil objavljen Zakon o interventnih ...