Povračila stroškov v zvezi z delom

30. 5. 2023

Dnevnice za tujino za gospodarstvo v 2023

Dnevnica je nadomestilo stroškov za prehrano na službeni poti.
24. 5. 2023

Dnevnice za službene poti v Sloveniji za gospodarstvo v 2023

Dnevnice od 1. 1. 2023 daljeUredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja Dnevnice za službeno potovanje v Sloveniji:nad 12 do 24 ur znaša dnevnica 27,81 euranad 8 do 12 ur znaša dnevica 13,88 euranad ...
14. 2. 2023

Povračila stroškov za prehrano na delu

Povračilo stroškov prehrane na delu v zasebnem sektorjuPomembno je, da vsak delodajalec upošteva kolektivno pogodbo, ki ga zavezuje. V kolikor v kolektivni pogodbi ni določeno povračilo za malico oz. višina regresa za malico, se ta določi in uredi s podzakonskim aktom ali internim aktom delodajalca.Do katere višine je ...
03. 1. 2023

Vlada zvišala neobdavčeni znesek več dohodkov iz delovnega razmerja

Vlada, ki je pred meseci zvišala neobdavčeni znesek nadomestila za prevoz na delo, prehrano in službene poti, je s spremembami uredbe zvišala še nekatere druge dohodke iz delovnega razmerja. Gre za še enega v vrsti ukrepov za naslovitev draginje, je po seji vlade povedal finančni minister Klemen Boštjančič.V okviru ...
11. 7. 2022

Razlika med delovno in zavarovalno dobo

Delovna doba je doba, ki teče oz nastaja, ko je delavec v dejanskem delovnem razmerju na podlagi podpisane pogodbe o zaposlitvi. Delovna doba je pomembna za izplačevanje dodatka na delovno dobo, ki jo je delodajalec dolžan izplačevati. Višina dodatka za delovno dobo se določi v kolektivni pogodbi na ravni dejavnosti ...
06. 7. 2022

Solidarnostna pomoč

Solidarnostna pomoč je institut delovnega prava in pravica, ki je pogojena z obstojem delovnega razmerja.[1] Delavcem je praviloma izplačana ob nastopu določenega dogodka z namenom, da delavec lažje premosti težave, ki niso nastale po njegovi volji. Delodajalec je dolžan izplačati delavcu solidarnostno pomoč v primerih oziroma ob izpolnitvi pogojev ...
Samo za aktivne naročnike
18. 7. 2021

Arhiviranje potnih nalogov

Dokumentacijo v zvezi s potnimi stroški se mora v papirni oziroma elektronski obliki hraniti do poteka absolutnega zastaralnega roka pravice do izterjave davka, na katerega se nanaša, to je deset let (32. in 126. člen ZDavP-2). Dokumentacijo se lahko hrani v elektronski obliki, če so izpolnjeni naslednji pogoji:podatki, vsebovani ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

18. 7. 2021

Potni nalog in obračun potnih stroškov

Pred pričetkom službenega potovanja mora napoteni delavec imeti pravilno izpolnjen potni nalog, s katerim mu delodajalec odredi pot, po zaključenem potovanju pa je treba izpolniti še obračunski del potnega naloga.Vsebina, ki jo mora potni nalog vsebovati, ni nikjer točno določena, vendar je priporočljivo, da potni nalog vsebuje čim več ...
Samo za aktivne naročnike
12. 7. 2021

Priporočila za izpolnjevanje potnih nalogov

Najpogostejše napake pri izpolnjevanju potnih nalogov:ni zaporednih številk potnega naloga, iz česar izhaja sum o nerednem pisanju oziroma pisanju za nazaj,ni popolnega naslova prebivališča, naveden je le kraj ali pa sploh ni naveden (prebivališče mora biti navedeno v celoti, ulica, hišna številka, kraj),vsi nalogi so napisani z ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

07. 7. 2021

Sprememba davčne obravnave povračila stroškov prevoza na delo in z dela

V Uradnem listu RS št. 104/21 je bila objavljena Uredba o spremembah Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja, ki je pričela veljati 2. 7. 2021.