Status sindikalnega zaupnika in njegovo varstvo

06. 11. 2019

Vprašanje:

Bralec v opisu objektivnega stanja navaja, da je delavcu vročil namero o odpovedi pogodbe o zaposlitvi. Ko je delavec prejel namero o odpovedi pogodbe o zaposlitvi, je zahteval, da se o tem takoj obvesti sindikat, kar so tudi storili. Območni sindikat dejavnosti je v nekaj dneh obvestil delodajalca o notifikaciji sindikalnih zaupnikov, v katerem je navedeno, da je delavec eden od več sindikalnih zaupnikov poleg predsednika sindikata. Glede na to ga zanima, ali tudi tak delavec uživa varstvo pred odpovedjo. Posebej navaja tudi, da nimajo pogodbe s sindikati, kjer bi bilo določeno število oseb, ki so sindikalni zaupniki. In tudi, da jih zavezuje kolektivna pogodba dejavnosti gostinstva in turizma. Kot pravna temelja pa sindikat navaja Statut sindikata delavcev dejavnosti (gostinstvo in turizem) ter Pravila območnega odbora sindikata.

Nazaj