Načrtovanje karier/razvoj kadrov

19. 9. 2018

Strategije podjetja za obvladovanje tveganj, povezanih s starajočo se delovno silo

V nadaljevanju predstavljamo nekatere potencialne ukrepe, ki jih lahko podjetje izvede z namenom obvladovanja tveganj, ki izhajajo iz povečevanja povprečne starosti oz. staranja delovne sile. Pri tem je pomembno, da podjetje izhaja iz ugotovljenega stanja in upošteva želeno stanje (strategijo in cilje podjetja). Na spodnji sliki prikazujemo potencialne ukrepe, ki ...
Samo za aktivne naročnike
10. 7. 2018

Osebnostni razvoj

V današnjem svetu, ki je nestrukturiran, poseljen s sposobnimi posamezniki in se vse vrti okrog inteligence ter neotipljivih stvari, tj. tokov znanja, čustva in domišljija niso oddelek v organizaciji, temveč filozofija, nazor (Nordström in Ridderstråle 2001, 109 in 213). Poleg tega svet ljudi napolnjuje z dvomom in omahljivostjo, zato ti ...
Samo za aktivne naročnike