Izobraževanje in usposabljanje

05. 10. 2021

Izobraževanje gaslicev

Prejeli smo prošnjo za odobritev izrednega dopusta zaradi izobraževanja za gasilce. Zaposleni se sklicuje na 4. točko 6. člena Zakona o gasilstvu. Ali se mu lahko odobri 5 dni izrednega dopusta?
03. 9. 2021

Izobraževanje ob delu v svojem interesu

Delavka se je vpisala v podiplomski študij (izobražuje se v svojem interesu). Sama stopnja izobrazbe ni zahtevana za njeno delovno mesto, ji bo pa pridobljeno znanje koristilo pri samem delu.Ali je po Aneksu h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti (Uradni list RS, št. 40/12) upravičena do kakšnih prostih ...
Samo za aktivne naročnike