Letni dopust in regres

15. 6. 2021

Letni dopust in regres delavca, ki mu preneha pogodba o zaposlitvi sredi meseca

Avtor: Tanja Bohl
Na nas se obračate z vprašanji, kako je z letnim dopustom in regresom delavca, ki mu preneha delovno razmerje sredi meseca.Primer 1: delavec prekine delovno razmerje pred 15-tim v mesecu – mu ne pripada za tisti mesec letni dopust in regres za letni dopust, če se delovno razmerje prekine po ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

04. 6. 2021

Regres za javni sektor za leto 2021

Regres za letni dopust v letu 2021 se določi v višini 1.050 evrov.Dogovor javnim uslužbencem med drugim prinaša višji regres za letni dopust za leto 2021, in sicer v višini 1.050 evrov (izplačano v dveh delih, 1.024 evrov 4. junija, preostanek v višini 26 evrov pa ...
04. 6. 2021

Kakšna je višina regresa za gospodarstvo v 2021

Najnižji znesek regresa določa ZDR-1, in sicer je delodajalec dolžan izplačati regres za letni dopust najmanj v višini minimalne plače. Od 1. 1. 2021 dalje minimalna plača znaša 1.024,24 EUR za polni delovni čas (Zakon o minimalni plači; Uradni list RS, št. 13/10, 92/15 in 83 ...
14. 5. 2021

Regres za letni dopust in interventni ukrepi

Avtor: Tanja Bohl
Prihaja čas letnih dopustov, s tem pa tudi obveznost delodajalca in hkrati pravica delavca do regresa za letni dopust. Delavec pravico do regresa za letni dopust pridobi s sklenitvijo delovnega razmerja. Pravica do regresa za letni dopust se navezuje na pravico delavca do letnega dopusta, vendar pa ne na njegovo ...
Samo za aktivne naročnike
19. 4. 2021

Sorazmerni del rednega dopusta

Tako v primeru, ko se delavec zaposli pri drugem delodajalcu, kot v primeru, da po prenehanju delovnega razmerja ne bo sklenil nove pogodbe o zaposlitvi, se lahko izpostavi vprašanje glede (sorazmernega dela) letnega dopusta za zadnji mesec, ko delavec ne bo zaposlen celotni mesec oziroma mesec, v katerem delavec menja ...
22. 3. 2021

Letni dopust

Ne glede na to, da je bilo o letnem dopustu že veliko napisanega (tudi na naših straneh), se še pogosto pojavljajo vprašanja, na katera skušamo odgovoriti s komentarji spodaj. Če se vam pojavijo še kakšna, pa nam napišite preko obrazca desno spodaj.

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

23. 2. 2021

Aktualno v zvezi s pravico do rednega letnega dopusta, tudi v luči interventne zakonodaje

Avtor: Tanja Bohl
Pravica do rednega letnega dopusta je urejena v Zakonu o delovnih razmerjih[1], in sicer od 159. člena do 164. člena. Delavec pridobi pravico do letnega dopusta s sklenitvijo delovnega razmerja. Letni dopust v posameznem koledarskem letu ne sme biti krajši kot štiri tedne, ne glede na to, ali dela ...
03. 9. 2020

Letni dopust in njegova izraba

Avtor: Tanja Bohl
Izrabo letnega dopusta in način izrabe letnega dopusta temeljno ureja 162. in 163. člen Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS št. 21/2013 s spremembami, v nadaljevanju: ZDR-1). V skladu s tretjim odstavkom 162. člena ZDR-1 je delodajalec dolžan delavcu zagotoviti izrabo letnega dopusta v tekočem koledarskem letu, delavec ...
02. 7. 2020

Regres za letni dopust v javnem sektorju za leto 2020

Regres za letni dopust za leto 2020 je bil v javnem sektorju že izplačan, in sicer pri izplačilu plače v mesecu juniju v višini minimalne plače 940,58 evrov skladno z določbo 131. člena ZDR-1. Navedena višina regresa za letni dopust je bila izplačana ob upoštevanju dejstva, da za javni ...
Samo za aktivne naročnike
02. 7. 2020

Delodajalec je dolžan izplačati regres najmanj v višini minimalne plače do 1. julija

Inšpektorat za delo opozarja, da je delodajalec dolžan delavcu izplačati regres najkasneje do 1. julija tekočega leta, in to, poudarja inšpektorat, velja tudi letos, saj intervencijski ukrepi niso z ničemer posegli v ureditev pravice do regresa za letni dopust. Delavci so torej ne glede na morebitno vključenost v intervencijske ukrepe ...