Letni dopust in regres

03. 9. 2020

Letni dopust in njegova izraba

Avtor: Tanja Bohl
Izrabo letnega dopusta in način izrabe letnega dopusta temeljno ureja 162. in 163. člen Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS št. 21/2013 s spremembami, v nadaljevanju: ZDR-1). V skladu s tretjim odstavkom 162. člena ZDR-1 je delodajalec dolžan delavcu zagotoviti izrabo letnega dopusta v tekočem koledarskem letu, delavec ...
02. 7. 2020

Regres za letni dopust v javnem sektorju za leto 2020

Regres za letni dopust za leto 2020 je bil v javnem sektorju že izplačan, in sicer pri izplačilu plače v mesecu juniju v višini minimalne plače 940,58 evrov skladno z določbo 131. člena ZDR-1. Navedena višina regresa za letni dopust je bila izplačana ob upoštevanju dejstva, da za javni ...
Samo za aktivne naročnike
02. 7. 2020

Delodajalec je dolžan izplačati regres najmanj v višini minimalne plače do 1. julija

Inšpektorat za delo opozarja, da je delodajalec dolžan delavcu izplačati regres najkasneje do 1. julija tekočega leta, in to, poudarja inšpektorat, velja tudi letos, saj intervencijski ukrepi niso z ničemer posegli v ureditev pravice do regresa za letni dopust. Delavci so torej ne glede na morebitno vključenost v intervencijske ukrepe ...
22. 6. 2020

Sklenjena pogodba o dopolnilnem delu po 147. členu ZDR-1 in dodatna pravica do dopusta in regresa

Ali delavcu, ki ima na šoli sklenjeno pogodbo o dopolnilnem delu po 147. členu ZDR-1 (za polni delovni čas je zaposlen pri drugem delodajalcu, s soglasjem tega glavnega delodajalca pa na šoli dela 8 ur tedensko za določen čas) pripada tudi na šoli še dodatno letni dopust in regres za ...
Samo za aktivne naročnike
05. 6. 2020

Višina regresa za letni dopust za leto 2020 - gospodarstvo

Najnižji znesek regresa je določen v ZDR-1. Delodajalec je dolžan izplačati regres za letni dopust zaposlenemu, ki ima pravico do letnega dopusta, najmanj v višini minimalne plače. Od 1. 1. 2020 dalje minimalna plača znaša 940,58 za polni delovni čas (Zakon o minimalni plači; Uradni list RS, št. 13 ...
28. 5. 2020

Prenos letnega dopusta iz leta 2019

71. a člen ZIUZEOP - člen določa:(1) Ne glede na določbo tretjega odstavka 162. člena ZDR-1 lahko delodajalec javnemu uslužbencu zaradi nujnih delovnih potreb pisno prepove izrabo letnega dopusta za leto 2019 do 30. junija 2020. V takšnem primeru delodajalec zagotovi javnemu uslužbencu izrabo preostanka letnega dopusta za leto 2019 ...
Samo za aktivne naročnike
11. 5. 2020

Letni dopust 2020

Regres in letni dopust delavcev sta temeljni pravici zaposlenih delavcev, določeni v 131. in 159. členu Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1, Uradni list RS, št. 21/13).Koliko letnega dopusta vam pripada?Pravica do letnega dopusta je vezana na koledarsko leto – zakon določa minimalno trajanje letnega dopusta, in sicer 4 ...
07. 1. 2020

Odmera sorazmernega dela letnega dopusta in regresa za letni dopust

Posredujemo stališče glede določitve sorazmernega dela letnega dopusta in regresa za letni dopust, usklajeno z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.Računsko sodišče Republike Slovenije je dne 7. 8. 2019 objavilo[1] Revizijsko poročilo Predlog zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2018. Predmet revizije je bil ...
15. 7. 2019

Izračun letnega dopusta delavcu, ki dela na dveh delovnih mestih

Delavec je zaposlen v isti ustanovi, na dveh delovnih mestih (50/50) in ima po zakonu na enem delovnem mestu več dni dopusta, kot na drugem (npr. 28/38), kako ga izrablja? Delo opravlja vsak dan v sorazmernem deležu 50/50 na obeh delovnih mestih. V praksi res obstajajo taki ...
Samo za aktivne naročnike
15. 7. 2019

Izraba letnega dopusta

Avtor: Tanja Bohl
Vprašanje: Kako je z izrabo letnega dopusta, ki je zaposlenemu ostal iz preteklega leta, glede na dejstvo, da je od januarja v bolniški, ki se še ne bo zaključila. Primer: če se zaključi konec junija, ali lahko koriščenje letnega dopusta prične takoj in nadaljuje s koriščenjem v mesecu juliju? Odgovor ...
Samo za aktivne naročnike