Delovni čas

28. 11. 2022

DZ potrdil spremembe glede delovnega časa mobilnih delavcev

DZ je danes z 48 glasovi za in 27 proti potrdil predlog vladnega zakona o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih. Predlogu nasprotuje sindikat voznikov avtobusov, ki zaradi teh sprememb in slabih razmer v panogi rožlja s stavko.
16. 11. 2022

Evidentiranje delovnega časa

Avtor: Tanja Bohl
Spodnji članek je del celotnega teksta, ki je na voljo naročnikom portala: Urejanje, razporejanje in evidentiranje delovnega časa
27. 10. 2022

Se nam obeta krajši polni delovni čas?

Avtor: Tanja Bohl
Zakon o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 21/2013, s spremembami, v nadaljevanju: ZDR-1) glede polnega delovnega časa določa, da polni delovni čas ne sme biti daljši od 40 ur na teden. Z zakonom oz. kolektivno pogodbo se lahko določi kot polni delovni čas delovni čas, ki je krajši ...
17. 10. 2022

Ministrstvo razmišlja o vzpostavitvi stalne sheme skrajšanega delovnega časa

Na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti razmišljajo o vzpostavitvi stalne sheme skrajšanega delovnega časa.
30. 8. 2022

Nočno delo in omejitve pri nočnem delu

Nočno delo in omejitve pri nočnem delu ureja ZDR-1, in sicer za starejše delavce, za delavce, ki še niso dopolnili 18 let in za ženske v času nosečnosti ter za delavce v času starševstva.Nočno deloZDR-1 nočno delo ureja v členi od 150. do 153, v katerih opredeli nočno ...
Samo za aktivne naročnike
01. 8. 2022

V javni razpravi so spremembe na področju evidenc dela

Z namenom učinkovitejšega nadzora nad delovnim časom, odmorom in počitkom so na Ministrstvu za delo pripravili spremembe in dopolnitve Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti. Spremembe zakona bodo inšpektoratu za delo olajšale ugotavljanje nepravilnosti. Spoštovanje določb o delovnem času ter zagotavljanje počitkov in odmorov je pomembno z ...
24. 9. 2021

Pravica do odmora pri delu s skrajšanim delovnim časom

Imamo vprašanje glede pravice do odmora za malico za dva različna primera. Zanima nas, koliko odmora pripada zaposlenemu, ki je 4 ure na bolniškem staležu, 4 ure pa dela.Drugi primer je zaposlena, ki je zaradi starševskega varstva na delu 30 ur na teden, to je 6 ur na dan ...
13. 9. 2021

Ureditev delovnega časa

Avtor: Tanja Bohl

V enem odddelku v proizvodnji bi uvedli spremenjen delovni čas, in sicer bi bilo delo 2 dni po 12 ur in potem en dan prosto. Tak ritem bi si sledil cel mesec, menjale bi se le izmene (jutranja, nočna, popoldanska).Ali je tak urnik ok glede delovnih ur, ali so ...
Samo za aktivne naročnike
16. 2. 2021

Nadurno delo – kratka pojasnila

Nadurno delo ureja ZDR-1 v 144. členu.Pogosto pa je predmet ureditve v področni zakonodaji.Nadurno delo je dovoljeno le v določenih izjemnih primerih. Predhodna pisna odreditev s strani delodajalca, le izjemoma naknadno pisno ob predhodni ustni odreditvi.Prepoved odrejanja nadurnega dela določenim zaposlenim:v času nosečnosti in še eno ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

17. 12. 2020

Razporeditev delovnega časa

Avtor: Tanja Bohl
Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) omogoča delodajalcem ureditev bodisi enakomerno razporejenega bodisi neenakomerno razporejenega delovnega časa. Bistvo slednjega je, da delavec v določenem obdobju opravi več dela, naslednjem pa manj, pri čemer se mora delovni čas v referenčnem obdobju v povprečju izravnati. Referenčno obdobje je na podlagi ZDR-1 6 mesecev ...