Delovni čas

16. 2. 2021

Nadurno delo – kratka pojasnila

Nadurno delo ureja ZDR-1 v 144. členu.Pogosto pa je predmet ureditve v področni zakonodaji.Nadurno delo je dovoljeno le v določenih izjemnih primerih. Predhodna pisna odreditev s strani delodajalca, le izjemoma naknadno pisno ob predhodni ustni odreditvi.Prepoved odrejanja nadurnega dela določenim zaposlenim:v času nosečnosti in še eno ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

17. 12. 2020

Razporeditev delovnega časa

Avtor: Tanja Bohl
Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) omogoča delodajalcem ureditev bodisi enakomerno razporejenega bodisi neenakomerno razporejenega delovnega časa. Bistvo slednjega je, da delavec v določenem obdobju opravi več dela, naslednjem pa manj, pri čemer se mora delovni čas v referenčnem obdobju v povprečju izravnati. Referenčno obdobje je na podlagi ZDR-1 6 mesecev ...
15. 12. 2020

Delovni čas s poudarkom na aktualnejših vprašanjih iz prakse

Avtor: Tanja Bohl
Uvodoma Delovni čas je ena pomembnejših sestavin pogodbe o zaposlitvi, seveda pa tudi elementov oz. vidikov delovnega razmerja nasploh, tako za delodajalca kot tudi delavca. Delovni čas namreč opredeljuje obdobje, v katerem je delavec na voljo delodajalcu in opravlja delo, posredno pa torej opredeljuje tudi delavčev prosti čas. Od nekdaj ...
Samo za aktivne naročnike
29. 9. 2020

Odmor med delovnim časom

Avtor: Tanja Bohl
Definicija delovnega časa je opredeljena v 142. členu Zakona o delovnih razmerjih,[1] kjer je določeno, da je delovni čas efektivni delovni čas in čas odmora po 154. členu tega zakona ter čas upravičenih odsotnosti z dela v skladu z zakonom in kolektivno pogodbo oziroma splošnim aktom. Po definiciji delovnega ...
Samo za aktivne naročnike
17. 1. 2020

Nočno delo

Nočno delo obravnava ZDR-1 v členih od 150 do 153. Kot nočno delo se šteje delo v času med 23. uro. in 6. uro naslednjega dne. Če je določena nočna izmena, se šteje za nočno delo 8 nepretrganih ur v času med 22. uro in 7. uro naslednjega dne. Delodajalec ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

05. 8. 2019

Pravica do odmora in deljenje odmora

Avtor: Tanja Bohl
Pri vprašanju razdelitve odmora je treba slediti namenu pravice do odmora – regeneracija delavca in obnovitev njegovih psihofizičnih sposobnosti za delo.S tem pa se zagotavljata tudi varnost in zdravje pri delu. Iz sodne prakse, in sicer iz sodbe Vrhovnega sodišča IV Ips 87/2009 z dne 8. 7. 2010, namreč ...
27. 5. 2019

Sodišče EU: Članice morajo delodajalce zavezati k evidentiranju delovnega časa

Članice EU morajo delodajalce zavezati, da zaradi zagotovitve polnega učinka pravic iz direktive EU o delovnem času in iz listine EU o temeljnih pravicah vzpostavijo sistem za evidentiranje dnevnega delovnega časa.
20. 5. 2019

Neenakomerno razporejen delovni čas - nadure po koncu referenčnega obdobja

Odločitev: Sklep Vrhovnega sodišča RS VIII Ips 159/2018 z dne 20. 11. 2018 JEDRO ODLOČITVE: »Razlikovati je treba med pojmom izravnave ur znotraj referenčnega obdobja in kompenzacijo nadur iz prejšnjega referenčnega obdobja s prostimi urami/dnevi v tekočem referenčnem obdobju. Viški ur, ki so v preteklem referenčnem obdobju presegli ...
Samo za aktivne naročnike
27. 11. 2018

Letni razpored delovnega časa

Do konca koledarskega leta
26. 9. 2018

Neenakomerna razporeditev delovnega časa

Poleg tedenske delovne obveznosti delodajalec in delavec opredelita v pogodbi o zaposlitvi tudi razporeditev delovnega časa in pogoje za začasno prerazporeditev delovnega časa.