Čakanje na delo

18. 1. 2021

Podaljšanje ukrepa čakanja na delo do 30.6.2021 in prilagoditev kriterija upravičenosti

GZS predlaga podaljšanje ukrepa čakanje na delo do 30. 6. 2021, pri čemer bi bilo potrebno oblikovanje nove smiselne meje upravičenja za leto 2021, kot sledi: »dejavnosti, ki lahko poslujejo, se kot kriterij upravičenosti pri povračilu čakanja na delo upošteva padec prihodkov v 1. četrtletju 2021 glede na 1. četrtletje ...
30. 11. 2020

Izobraževanja in usposabljanja za zaposlene

Zaposleni, ki so jih delodajalci zaradi pomanjkanja dela razporedili na začasno čakanje na delo ali skrajšani polni delovni čas, lahko v tem obdobju izboljšajo svoja znanja in veščine. Vključijo se lahko v neformalno izobraževanje in usposabljanje ali v preverjanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij. Udeležba v programih je brezplačna za zaposlene ...