Koeficienti rasti cen - Avgust 2019

19. 8. 2019

Avgust 2019

  1. Mesečni koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu avgusta 2019 v primerjavi z julijem 2019 je bil 0,003.
  2. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu od začetka leta do konca avgusta 2019 je bil 0,023.
  3. Koeficient povprečne mesečne rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu od začetka leta do konca avgusta 2019 je bil 0,003.
  4. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu avgusta 2019 v primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta je bil 0,019.
  5. Mesečni koeficient rasti cen življenjskih potrebščin avgusta 2019 v primerjavi z julijem 2019 je bil 0,004.
  6. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin od začetka leta do avgusta 2019 je bil 0,020.
  7. Koeficient povprečne mesečne rasti cen življenjskih potrebščin od začetka leta do avgusta 2019 je bil 0,003.
  8. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin avgusta 2019 v primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta je bil 0,023.
  9. Koeficient povprečne rasti cen življenjskih potrebščin od začetka leta do avgusta 2019 v primerjavi s povprečjem leta 2018 je bil 0,013.

Vir: Uradni list

Nazaj