Koeficient rasti cen, junij 2018

22. 8. 2018
Statistični pregled


Na podlagi prvega odstavka 19. člena Zakona o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01) objavlja Statistični urad Republike Slovenije

K O E F I C I E N T E   R A S T I  C E N 

v Republiki Sloveniji, junij 2018 

1. Mesečni koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu junija 2018 v primerjavi z majem 2018 je bil 0,002.

2. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu od začetka leta do konca junija 2018 je bil 0,012.

3. Koeficient povprečne mesečne rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu od začetka leta do konca junija 2018 je bil 0,002.

4. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu junija 2018 v primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta je bil 0,022.

5. Mesečni koeficient rasti cen življenjskih potrebščin junija 2018 v primerjavi z majem 2018 je bil 0,000.

6. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin od začetka leta do junija 2018 je bil 0,020.

7. Koeficient povprečne mesečne rasti cen življenjskih potrebščin od začetka leta do junija 2018 je bil 0,003.

8. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin junija 2018 v primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta je bil 0,021.

9. Koeficient povprečne rasti cen življenjskih potrebščin od začetka leta do junija 2018 v primerjavi s povprečjem leta 2017 je bil 0,013.


Vir: Uradni list


Nazaj