Koeficient rasti cen - leto 2019

30. 1. 2019
Za leto 2019

1. Mesečni koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu januarja 2019 v primerjavi z decembrom 2018 je bil 0,003.

2. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu januarja 2019 v primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta je bil 0,012.

3. Mesečni koeficient rasti cen življenjskih potrebščin januarja 2019 v primerjavi z decembrom 2018 je bil –0,011.

4. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin januarja 2019 v primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta je bil 0,011.

Vir: Uradni list

Nazaj