Zakon o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19

16. 7. 2020 | Avtor: Tanja Bohl

Predogled vsebine

V skladu s 37. členom ZIUPDV je na novo vzpostavljena obveznost delodajalcev, da Zavodu RS za zaposlovanje (v nadaljevanju: ZRSZ) v 8 delovnih dneh od odreditve dela s skrajšanim delovnim časom posreduje pisne odredbe za vse zaposlene, ki jim je bilo takšno delo odrejeno. Ta obveznost velja od 11. 7. 2020 dalje, in sicer bo delodajalec to obveznost izpolnil na način, da bo odredbo ZRSZ posredoval preko portala za delodajalce, ki bo predvidoma na voljo od 20. 7. 2020.

Nazaj