Preklic epidemije in predlog Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije SARS-COV-2 iz delovnopravnega vidika

22. 5. 2020 | Avtor: Tanja Bohl

Predogled vsebine

Glede na 10. člen predloga ZIUOOPE bodo do subvencioniranja skrajšanja polnega delovnega časa upravičeni delodajalci, ki so kot pravna ali fizična oseba vpisani v Poslovni register Slovenije pred 13. 3. 2020, zaposlujejo delavce na podlagi pogodbe o zaposlitvi za polni delovni čas in ki vsaj 10 odstotkom zaposlenih ne bodo mogli zagotavljati 90 odstotkov dela. Do tega ukrepa niso upravičeni tisti delodajalci, ki so neposredni in posredni uporabnik proračuna RS, občine oz. tisti delodajalci, katerih delež od prihodkov iz javnega vira v letu 2019 je presegal 50 odstotkov.

Nazaj