Od petka višja minimalna urna postavka za dijaško in študentsko delo

19. 2. 2021

Ministrstvo za delo je v uradnem listu objavilo odredbo o uskladitvi najnižje bruto urne postavke za opravljeno uro začasnih in občasnih del v sklopu dijaškega in študentskega dela. Najnižja postavka ne sme biti nižja od 5,89 evra. To določilo je začelo veljati v petek.

Z letošnjim letom se je dvignila minimalna plača, zakonska obveza pa je, da minister za delo ob njeni spremembi določil nov znesek minimalne bruto urne postavke začasnih in občasnih del po zakonu o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti. Minister Janez Cigler Kralj je dejal, da so takoj ob objavi nove višine minimalne plače začeli z določitvijo najnižjega zneska urne postavke za občasno delo.

Ministra je k uskladitvi pozval tudi Sindikat upokojencev Slovenije. Ker s februarjem preneha veljati odredba o višini urne postavke in višini dohodka za opravljeno začasno ali občasno delo, mu predlagajo, naj v odredbi, ki bo veljala od marca, zviša urno postavko za začasno ali občasno delo upokojencev tako, da ta ne bo smela biti nižja od 5,89 evra bruto oz. 4,97 evra neto. Po njihovem je treba uskladiti tudi mesečni oz. trimesečni in letni znesek.

Nazaj