Novi vladni odloki za preprečevanje širjenje COVID-19

16. 10. 2020 | Avtor: Tanja Bohl

Vlada RS je na seji dne 14. 10. 2020 sprejela številne odločitve v okviru preprečevanja širjenja COVID-19 zaradi obstoječih epidemioloških razmer v državi in tako sprejela ukrepe za zajezitev širjenja virusa, ki posegajo na številna področja našega vsakdanjega življenja.

Vlada RS je tako sprejela Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja ljudi na javnih krajih, površinah in mestih v občinah ali statističnih regijah s slabimi epidemiološkimi razmerami ter prepovedi gibanja v občine ali statistične regije s slabimi epidemiološkimi razmerami in iz njih, Odlok o spremembah Odloka o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi v Republiki Sloveniji ter prepovedi prometa posameznih vrst blaga in izdelkov v času zbiranja ljudi, Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji ter novelo Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2.[1] Na področju vzgoje in izobraževanja pa je bil sprejet sklep Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, s katerim se začasno uvaja prilagojeno vzgojno-izobraževalno delo.

Odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji, na kontrolnih točkah na notranjih mejah in v notranjosti Republike Slovenije[2] zaenkrat ostaja nespremenjen.

V nadaljevanju bodo predstavljeni ključni poudarki na novo sprejetih Odlokov, ki prinašajo nove začasne ukrepe v luči omejitve okužb in širjenja bolezni COVID-19.

Vzgoja in izobraževanje:

Zaradi epidemiološke slike v državi je bil s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport izdan sklep o začasnem in preventivnem ukrepu poteka vzgojno-izobraževalnega dela v času med 19. 10 in 23. 10. 2020.

Na podlagi izdanega sklepa bo v času med 19. 10. in 23. 10. 2020 v srednjih šolah, glasbenih šolah in v osnovnih šolah od 6. do 9. razreda izobraževanje potekalo na daljavo.

Učenci od 1. do 5. razreda bodo pouk obiskovali v šoli. Zavodi za izobraževanje otrok s posebnimi potrebami in osnovne šole s prilagojenim programom bodo vse programe izvajali v šoli oziroma zavodu. Vzgojni program v domovih za učence s posebnimi potrebami se izvaja v domu. Prav tako se nespremenjeno izvaja delo v vrtcih, dijaških ter študentskih domovih. V času prilagojenega izvajanja izobraževanja, se interesne dejavnosti in obšolske dejavnosti ne bodo izvajale.

Na daljavo pa bo potekalo tudi izobraževanje na področju izobraževanja odraslih in v višjih strokovnih šolah. Visokošolski zavodi pa bodo delovali v skladu s sklepi in smernicami univerz oz. njihovih članic.

V skladu s sprejetim šolskim koledarjem bodo v tednu med 26. 10. in 29. 10. 2020 v osnovnih in srednjih šolah jesenske počitnice.

Z Odlokom o dopolnitvah in spremembi Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 pa se uvaja tudi spremenjeni režim uporabe zaščitne maske. Tako je določena obvezna uporaba zaščitne maske za vse učence in dijake, če niso v matičnem oddelku. Prav tako je določena obvezna uporaba zaščitne maske za vzgojitelje predšolskih otrok, vzgojitelje predšolskih otrok-pomočnike in učitelje do vključno 5. razreda osnovne šole, v kolikor ne gre za opravljanje neposrednega dela z otroki oziroma učenci.

Omejevanje gibanja:

Sprejet je bil tudi Odlok o spremembah Odloka o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi v Republiki Sloveniji ter prepovedi prometa posameznih vrst blaga in izdelkov v času zbiranja ljudi.

Še vedno velja splošna omejitev zbiranja do 10 oseb. Zbiranje do deset ljudi je dovoljeno samo, če je mogoče zagotoviti minimalno varnostno razdaljo v skladu s sprejetimi navodili oziroma priporočili NIJZ. Izjema od tega pravila so tudi: skupine oseb, če gre za ožje družinske člane ali člane skupnega gospodinjstva, ali skupine sodelavcev do največ šest oseb, če uporabljajo skupni osebni transport za prevoz na ali z dela in uporabljajo zaščito nosne in ustne sluznice.

S tem Odlokom so začasno prepovedane vse prireditve, shodi, poroke in verski obredi v rdečih regijah, kjer število na novo okuženih oseb v zadnjih 14 dneh presega 140 na 100 000 prebivalcev. Uradne podatke o številu okuženih po regijah najmanj enkrat tedensko objavlja NIJZ na svoji spletni strani in v Uradnem listu Republike Slovenije. V predhodnih in končnih določbah pa je določeno, da se javne posamične prireditve, za katere je pred uveljavitvijo tega odloka NIJZ že izdal pozitivno mnenje, pa se lahko izvedejo.

Sprejet pa je bil tudi Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2. Zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 se začasno prepoveduje prehajanje iz statističnih regij, kjer število na novo okuženih v zadnjih 14 dneh presega 140 na 100 000 prebivalcev, razen če ta odlok določa drugače. Gibanje iz rdeče statistične regije je tako dovoljeno za posameznike: (i) prihod in odhod na delo ter izvajanje delovnih nalog, (ii) opravljanje gospodarskih, kmetijskih in gozdarskih dejavnosti, (iii) odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje, (iv) varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore, oziroma zaradi oskrbe ali nege družinskih članov, (v) dostop do lekarn, zdravstvenih in sanitarnih storitev, (vi) dostop do tujih diplomatskih in konzularnih predstavništev, (vii) dostop do storitev za nujne primere, (viii) dostop do izvajanja nalog, povezanih z delovanjem pravosodnih in upravnih organov ter organov pregona, (ix) dostop do storitev za osebe s posebnimi potrebami, (x) izvajanje vzdrževalnih del ali sezonskih opravil na zasebnem objektu ali zemljišču in (xi) koriščenje turističnih kapacitet katerih rezervacija je bila opravljena do uveljavitve tega odloka.

Omejitev storitev in ponudbe blaga:

Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji še vedno določa, da je ponujanje storitev neposredno potrošnikom v diskotekah in nočnih klubih prepovedano. Opravljanje gostinske dejavnosti priprave in strežbe jedi in pijač v gostinskih in nastanitvenih obratih je dovoljeno od 6.00 do 22.30. Nadalje pa je določeno, da je opravljanje gostinske dejavnosti priprave in strežbe jedi in pijač v gostinskih in nastanitvenih obratih je dovoljeno le od 6.00 do 22.30 ure. Ta časovna omejitev pa se ne naša na dejavnost priprave in dostave jedi in pijač, sobne strežbe ter na osebni prevzem jedi in pijač.

Gostje, ki so ob 22.30 še v obratih iz drugega odstavka tega člena, jih morajo zapustiti najpozneje v 30 minutah, če v njih strežejo le preproste jedi, pijače in napitke (kavarne, slaščičarne, okrepčevalnice, bari), oziroma najpozneje v 60 minutah, če strežejo tudi zahtevnejše jedi (restavracije, gostilne, kmetije).

Opravljanje gostinske dejavnosti strežbe jedi in pijač v gostinskih in nastanitvenih obratih je dovoljeno le za mizami (sedeča postrežba) ob upoštevanju razdalje med osebami najmanj 1,5 metra, pri čemer pa ta omejitev ne velja za osebe iz istega gospodinjstva, ki sedijo za isto mizo.

Ta Odlok določa tudi omejitev glede števila oseb v zaprtih javnih prostorih, v katerih se izvaja dejavnost ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom, in sicer se omeji na 20 kvadratnih metrov na posamezno stranko.

Omejitev se nanaša tudi na število oseb v fitnes centrih in zaprtih športnih objektih za izvajanje športno rekreativnih dejavnosti na področju skupinske vadbe in se omeji na 20 kvadratnih metrov na posamezno stranko.

Poseben režim oz. omejitve pa veljajo za rdeče regije, in sicer:

(i) ponujanje storitev neposredno potrošnikom v fitnes centrih in zaprtih športnih objektih za izvajanje športno rekreativnih dejavnosti na področju skupinske vadbe je prepovedano;

(ii) opravljanje gostinske dejavnosti priprave in strežbe jedi in pijač v gostinskih obratih (gostišča, restavracije, gostilne, kavarne, slaščičarne, okrepčevalnice in bari) je prepovedano;

(iii) opravljanje gostinske dejavnosti priprave in strežbe jedi in pijač za goste, ki prenočujejo v nastanitvenih obratih (hoteli, moteli, penzioni, prenočišča, gostišča, hotelska in apartmajska naselja, planinski in drugi domovi, kampi, prostori za goste pri sobodajalcih, kmetije ter marine), je dovoljeno od 6.00 do 22.30;

(iv) v prostoru, v katerih se opravljata frizerska ali kozmetična dejavnost, se lahko hkrati nahaja le ena stranka.

V zvezi s temi ukrepi bo uradne podatke o številu okuženih po regijah objavil Nacionalni inštitut za javno zdravje (v nadaljevanju: NIJZ) na svoji spletni strani in v Uradnem listu Republike Slovenije najmanj enkrat tedensko. Ukrepi bodo za rdečo regijo veljali naslednji dan po objavi uradnih podatkov.

Ukrepi za zmanjšanje okužbe in širjenja COVID-19:

Vlada RS je sprejela nove začasne ukrepe zaradi aktualnih epidemioloških razmer v državi, eden od teh ukrepov pa se nanaša tudi na zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja COVID-19. Po poročanju Vladnih predstavnikov, je nošnja maske strokovno utemeljen, ustrezen in učinkovit ukrep, zaradi česar se uvaja nov režim uporabe zaščitnih mask. Odlok o dopolnitvah in spremembi Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2, je bil dne 15. 10. 2020 objavljen v Uradnem listu, ki pa je z današnjim dnem, 16. 10. 2020 stopil tudi v veljavo.

Na novo je določeno, da v statističnih regijah, kjer število na novo okuženih v zadnjih 14 dneh presega 140 na 100 000 prebivalcev (to so »takoimenovane« rdeče regije), je uporaba zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela obraza obvezna tudi na odprtih javnih krajih oziroma prostorih in v osebnih vozilih.

Odlok določa tudi izjeme in tako obvezna uporaba zaščitne maske ni določena za: otroke do dopolnjenega 6. leta starosti, učence v osnovni šoli in dijake v srednji šoli, izključno ko so v matičnem oddelku, vzgojitelje predšolskih otrok, vzgojitelje predšolskih otrok-pomočnike in učitelje do vključno 5. razreda osnovne šole pri opravljanju neposrednega dela z otroki oziroma učenci, višje in visokošolske učitelje, kadar predavajo za zaščitno pregrado iz stekla ali podobnega materiala, osebe, ki izvajajo individualno športno vadbo, če je zagotovljena medosebna razdalja vsaj 3 metre, prevoze z osebnimi vozili, če je v vozilu ena oseba ali več članov istega gospodinjstva.

Zaključek

Glede na navedeno bo o strokovno utemeljenost ukrepov Vlada RS ugotavlja vsakih sedem dni in ob upoštevanju strokovnih razlogov odloči, ali se ti ukrepi še naprej uporabljajo, ali pa ukrepe spremeni oziroma odpravi ter o tem obvesti Državni zbor in javnost.

[1] Vsi omenjeni Odloki objavljeni v Uradnem listu dne 15. 10. 2020 in dostopni na povezavi: https://www.uradni-list.si/_pdf/2020/Ur/u2020143.pdf.

[2] Uradni list RS, št. 130/2020, 131/2020 - popr., 132/2020, 141/2020.

Nazaj