Izkoreninjanje revščine tudi s Programom za odpravljanje materialne prikrajšanosti

23. 6. 2022

Osnovni cilj Programa za odpravljanje materialne prikrajšanosti v Sloveniji v obdobju 2021-2027 (Program) je zagotoviti kontinuirano pomoč v obliki hrane okoli 164.000 osebam na leto, ki se soočajo z največjo stopnjo tveganja revščine in vsem za katere bodo pristojne organizacije presodile, da potrebujejo pomoč ter vključevanje v različne spremljevalne ukrepe, ki bodo izboljšali njihovo socialno vključenost.

Vsi prejemniki bodo ob prejemu prehranskih paketov informirani o postopkih uveljavljanja pravic iz javnih sredstev. Zagotovljena sredstva za izvajanje Programa so v višini 32,6 milijonov evrov, od katerih bo 29,4 milijona evrov prispevala Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada plus (ESS+).

Sodelovanje s ključnimi deležniki je ključno pri oblikovanju Programa, zato je z njimi v organizaciji ministrstva dne 17. 6. 2022 potekal tretji posvet. Predstavljena je bila tretja verzija Programa, ki je bila pripravljena na podlagi usklajevanja z Evropsko komisijo in bo v drugi polovici meseca julija 2022 posredovana v potrjevanje na Evropsko komisijo.

Nazaj