Odlok o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi v Republiki Sloveniji ter prepovedi prometa posameznih vrst blaga in izdelkov v času zbiranja ljudi (Uradni list RS, št. 138/20)

13. 10. 2020

S tem odlokom se zaradi preprečitve širjenja nalezljive bolezni COVID-19 začasno omeji oziroma prepove zbiranje ljudi v Republiki Sloveniji in v času zbiranja prepove promet posameznih vrst blaga in izdelkov, razen če odlok Vlade Republike Slovenije določa drugače.

Začasno je prepovedano zbiranje več kot deset ljudi.

Zbiranje do deset ljudi je dovoljeno samo, če je mogoče zagotoviti minimalne varnostne razdalje v skladu s sprejetimi navodili oziroma priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (v nadaljnjem besedilu: NIJZ), ki so objavljena na spletnih straneh NIJZ.

Pojasnilo k Odloku za potrebe izvajanja programov športnih tekmovanj in treningov

Programi športnih tekmovanj in treningi, povezani z udeležbo na športnih tekmovanjih sodijo med oblike zbiranja, za katera se zakon, ki ureja javna zbiranja ne uporablja, če niso organizirani kot javne prireditve. V tem primeru je na teh programih dovoljeno zbiranje več kot 10 oseb in največ 500 oseb.

Za izvedbo športnih treningov, povezanih z udeležbo na športnih tekmovanjih organizator ne potrebuje pozitivnega mnenja Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) pod naslednjimi pogoji:

  • da organizator zagotavlja minimalno varnostno razdaljo med ljudmi ob smiselnem upoštevanju vseh higienskih navodil oziroma priporočil NIJZ, ki so objavljena na spletnih straneh NIJZ,
  • da med izvedbo programa ni zagotovljene strežbe oziroma pogostitve s hrano,
  • da ni prisotnih gledalcev oz. da je program zaprt za javnost.

Za izvedbo športnih tekmovanj organizator ne potrebuje pozitivnega mnenja NIJZ pod naslednjimi pogoji:

  • da organizator zagotavlja minimalno varnostno razdaljo med ljudmi ob smiselnem upoštevanju vseh higienskih navodil oziroma priporočil NIJZ, ki so objavljena na spletnih straneh NIJZ,
  • da med izvedbo programa ni zagotovljene strežbe oziroma pogostitve s hrano,
  • da ni prisotnih gledalcev oz. da je program zaprt za javnost.

V kolikor organizator programa športnih tekmovanj želi omogočiti spremljanje tekme s strani gledalcev, potrebuje tudi pozitivno mnenje NIJZ.

Kadar športno tekmovanje sodi med mednarodne športne prireditve oz. med članska tekmovanja v kolektivnih športih, mora organizator tekmovanje prav tako prijaviti skladno z Zakonom o javnih zbiranjih (Uradni list RS, št. 64/2011).

Med programe športnih tekmovanj sodijo programi športnih tekmovanj in programi treningov povezanih z udeležbo na športnih tekmovanjih, ki jih opredeljujejo naslednja priporočila NIJZ: Higienska priporočila za preprečevanje okužb z virusom SARS-CoV-2 za športna tekmovanja in Priporočila za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2 pri izvajanju šolskih in študentskih športnih tekmovanj.

Nazaj