Uporaba lastnega vozila za službene namene

04. 07. 2018

Vprašanje:

Kakšna je pravilna višina izplačanih potnih stroškov delavcu, ki uporabi lastno vozilo za udeležbo na seminarju?

Odgovor:


Kot podlago za izplačilo kilometrine za uporabo lastnega vozila v službene namene je treba uporabiti (glede na to, da gre za šolo – torej javni zavod) 10. člen Aneksa h kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja, ki določa, da je uporaba lastnega vozila v službene namene možna izjemoma na podlagi dogovora med javnim uslužbencem in delodajalcem. V primeru, da je javnemu uslužbencu v službene namene odobrena uporaba lastnega avtomobila, se mu povrnejo stroški za občasno uporabo avtomobila v obliki kilometrine na podlagi potnega naloga.

 

Kadar gre za občasno uporabo lastnega vozila v službene namene, se izplača kilometrina v višini 18 odstotkov cene neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov za prevoženi kilometer.

Nazaj