Sorazmerni del dopusta

09. 11. 2018

Vprašanje:

Koliko dni dopusta pripada zaposlenemu, ki se zaposli v drugi polovici decembra, npr. 17.12.? Ali je upravičen do dopusta? Če bi bil zaposlen celo leto, bi mu pripadalo 28 dni.

Odgovor:


Menimo, da je v primeru, ko se delavec pri delodajalcu zaposli sredi meseca (ali mu sredi meseca preneha pogodba o zaposlitvi,) treba pravilo o sorazmernem letnem dopustu razlagati v korist delavca, in sicer na način, da mu tudi v tem primeru priznamo določen sorazmerni del letnega dopusta. Menimo, da je primerno, da delavcu, ki se pri delodajalcu zaposli v začetku meseca in bo pri delodajalcu zaposlen več kot polovico meseca, delodajalec prizna sorazmerni del letnega dopusta za ta mesec. Po drugi strani pa v primeru, ko se delavec pri delodajalcu zaposli šele v drugi polovici meseca, kot je to tudi v konkretnem primeru, menimo, da mu delodajalec za ta mesec ne rabi priznati sorazmernega dela letnega dopusta oz. bi mu ga moral priznati prejšnji delodajalec, če ta obstaja. Hkrati pa opozarjamo na možnost, ki jo daje drugi odstavek 161. člena ZDR-1, in sicer možnost dogovora med delavcem in delodajalec glede zagotovitve izrabe letnega dopusta v primeru prehoda iz enega na drugega delodajalca. 


Celoten odgovor je pripravila: Tanja Bohl in je na voljo naročnikom priročnikov s kadrovskega področja.


Nazaj