Samostojna dejavnost in delovna doba

22. 06. 2018

Vprašanje:

V Izpisu zavarovanj v RS ima zavarovanka v rubriki Status zavarovanja navedeno: Samostojna dejavnost. Ali se samostojna dejavnost šteje v delovno dobo?

Odgovor:

Iz posredovanega vprašanja sicer ni popolnoma jasno razvidno delovno dobo v kakšnem smislu (ali gre za kak poseben primer/namen) imate v mislih, vendar splošno velja, da se tudi v okviru samostojne dejavnosti posameznik vključi v zavarovanja in se plačujejo prispevki, mu teče zavarovalna doba ter da se takšna obdobja prav tako štejejo v delovno dobo.

Seveda pa je za konkretni posamezni primer treba upoštevati morebitno konkretno ureditev. Tudi kolektivne pogodbe namreč dostikrat opredeljujejo, kaj se šteje v delovno dobo (ki je pomembna za priznanje posamezne pravice). Tako tudi npr. Kolektivna pogodba dejavnosti trgovine v tretjem odstavku 70. člena glede dodatka na delovno dobo, ki delavcu pripada za skupno delovno dobi, določa, da se v skupno delovno dobo vštevajo izpolnjena leta delovne dobe, ki jih je delavec prebil na delu, ali v delovnem razmerju doma oziroma v tujini, ali pri opravljanju samostojne dejavnosti, ki so ustrezno potrjena z vpisom v delovno knjižico oziroma izhajajo iz izpisa o obdobjih zavarovanj, ki ga izda Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije. Dokupljena, beneficirana in posebne zavarovalne dobe ne štejejo kot dobe pri uveljavljanju dodatka na skupno delovno dobo.

Pripravila: Tanja Bohl, odvetnica

Nazaj