Odpravnina ob upokojitvi

06. 03. 2018

Vprašanje:

Delavka je 30. 4. 2017 izpolnila pogoje za upokojitev, na 30. 4. 2018 (torej 12 mesecev kasneje) ima zadnji delovni dan oziroma ji na ta dan preneha pogodba o zaposlitvi. Ali ji pripada odpravnina v višini 2 ali 3 plač?

Odgovor:


ZUPPJS17 v drugem odstavku 9. člena določa, da javnemu uslužbencu, ki je v letu 2017 izpolnil pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine, in ki se upokoji v roku enega leta po izpolnitvi pogojev, pripada ne glede na določbe kolektivnih pogodb dejavnosti in poklicev odpravnina ob upokojitvi v višini treh povprečnih mesečnih plač zaposlenega v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece oziroma treh zadnjih mesečnih plač zaposlenega, če je to zanj ugodneje.


Delavki bo pripadala odpravnina v višini treh plač, če se bo upokojila tako, da bo 30. 4. 2018 njen zadnji delovni dan. Če je izpolnila pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine 30.4.2017, potem začne eno leto teči 1. 5. 2017 in se izteče 30. 4. 2018.


Odgovor pripravila: Štefka Korade Purg


Nazaj