Objava prostega delovnega mesta za določen čas

22. 06. 2018

Vprašanje:

Ali se lahko pogodbo sklenjeno na objavo za določen čas naknadno spremeni v nedoločen čas (prva alineja prvega odstavka 26. člena)?

Odgovor:

Prva alineja prvega odstavka 26. člena ZDR-1  določa, da se izjemoma lahko pogodba o zaposlitvi sklene brez javne objave, če gre za  sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi med delavcem in delodajalcem zaradi spremenjenih okoliščin. Sklenitev pogodbe o zaposlitvi zaradi spremenjenih okoliščin ureja 8. točka ZDR-1 z naslovom: 8. Sprememba ali sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi zaradi spremenjenih okoliščin, in sicer predvsem v 49. členu. Navedeni člen določa tudi, da se sklene nova pogodba o zaposlitvi v primeru, ko se spremeni čas, za katerega je sklenjena pogodba o zaposlitvi (določen ali nedoločen čas).

 

V primeru, na katerega se nanaša vprašanje, je treba upoštevati razlog objave prostega delovnega mesta za določen čas. Če pogodba o zaposlitvi za določen čas ni bila sklenjena iz razlogov, ki so navedeni kot ovira za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas (nadomeščanje ali sklenitev pogodbe, ko nihče izmed kandidatov ni izpolnjeval pogojev), potem je možno z osebo, ki je sklenila pogodbo o zaposlitvi za določen čas, skleniti pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas. Seveda pa se izhaja iz dejstva, da je pogodba o zaposlitvi za določen čas bila sklenjena in oseba opravlja delo pri delodajalcu. Pogodbe o zaposlitvi, sklenjene za določen čas, ni možno spremeniti v pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas, ampak je treba upoštevaje določbe 49. člena ZDR-1 v povezavi z 31. členom ZDR-1 skleniti novo pogodbo o zaposlitvi.


Pripravila: Štefka Korade Purg

Nazaj