Napoteni posojeni delavci in prispevki

07. 06. 2018

Vprašanje:

Podjetje je pridobilo novega nemškega naročnika, ki potrebuje nove delavce. V pravilnikih imajo določeno, da se za vse delavce, ki delajo v njihovem podjetju plačujejo prispevki v Nemčiji. Torej delavci ne morejo biti zaposleni v slovenskem podjetju, kajti če so, morajo prispevki biti plačani v Sloveniji?

Odgovor:


Glede prispevkov za socialno varnost je treba upoštevati Uredbo 883/2004, in sicer 12. člen, ko gre za začasno in občasno napotene delavce. Pravila o napotitvi namreč veljajo tudi, če agencija za posredovanje dela ali za začasno delo najame delavca iz druge države EU za delo v podjetju, ki je registrirano v državi dela. Med začasnim delom v drugi državi članici EU lahko napoteni delavci ostanejo vključeni v sistem socialne varnosti države, v kateri so delali pred napotitvijo. Napoteni delavci ostanejo vključeni v sistem socialne varnosti v svoji državi največ dve leti. V primeru, ko napotitev preseže dve leti, je treba delavca vključiti v socialno varnost v državi, kjer dela. V izjemnih primerih lahko tudi zaprosite za izjemni dogovor do pet let.


Ali to lahko zahtevajo? Ali mora podjetje ustanoviti podružnico v Nemčiji, kjer bi te delavce zaposlili in bi se tako plačevali prispevki in dohodnina.  


Na podlagi že zgoraj navedenega lahko ugotovite, da so delavci do dveh let lahko vključeni v sistem socialne varnost v svoji državi, torej v Sloveniji. Za vključitev v socialno varnost v tuji državi ni potrebno ustanoviti podružnico, gre le za vključitev delavcev v socialno varnost. Seveda pa je treba preveriti v Nemčiji pravila po njihovi nacionalni zakonodaji.


Pripravila: mag. Brigita Osojnik 

Nazaj