Izvajanje Zakona o čezmejnem izvajanju storitev

25. 05. 2018

Vprašanje:

Ali je potrebno za delavce, ki jih začasno napotimo na lokacijo dela v podružnico v drugo državo, pridobiti potrdilo A1? Imamo primer, ko bodo zaposleni stanovali v podružnici v drugi državi več mesecev, drugi se bodo dnevno vozili nazaj v Slovenijo.

Odgovor:

Tudi v primeru, ko je delavec začasno napoten  v tujino na delo v podružnico, govorimo o napotitvi v smislu 12. člena Uredbe 883/2004 in je torej treba upoštevati Zakon o čezmejnem izvajanju storitev. Navedeno pomeni, da mora imeti delavec tudi potrdilo A1. 

Prav tako morajo biti izpolnjeni ostali pogoji po ZČmIS, ne glede na to, ali delavec tudi v času napotitve biva v tujini ali se dnevno vozi na delo v tujino.


Odgovor pripravila: mag. Brigita Osojnik


Podobne dileme bomo razreševali na delavnici, ki jo pripravljamo 5. 7. na Brezovici:  


Čezmejno izvajanje storitev in obrazec A1 (Izvajanje nove zakonodaje po 1. 1. 2018)

Nazaj