Povračila stroškov in drugi prejemki iz delovnega razmerja - javni sektor

28. 10. 2021 | Avtor: Štefka Korade Purg

Predogled vsebine

  • Predstavitev predpisov in kolektivnih pogodb, ki urejajo nadomestila, povračila stroškov in druge prejemke v javnem sektorju
  • Nadomestila plače zaposlenim v javnem sektorju (bolniške odsotnosti, letni dopust, praznik, izobraževanja, krvodajalstvo in drugi primeri odsotnosti)
  • Povračila stroškov zaposlenim v javnem sektorju
  • Drugi prejemki zaposlenih v javnem sektorju
  • Nadomestila plače ter povračila stroškov in drugi prejemki iz delovnega razmerja v javnem sektorju

Nazaj