Posebnosti zaposlovanja v vzgoji in izobraževanju

25. 5. 2021 | Avtor: Štefka Korade Purg

Predogled vsebine

Zaradi posebnosti delovanja v vzgoji in izobraževanju, kar je povezano tudi s posebnostmi pri zaposlovanju, se odgovorni soočate z dilemami in vprašanji glede pravilnosti postopkov. Sprašujete se, ali ste vse postopke sklenitve  ali prekinitve pogodbe o zaposlitvi izpeljali pravilno in v skladu z delovnopravno zakonodajo, kolektivno pogodbo ter ZOFVI.

Zaradi načina in narave dela ter tudi pretežnega zaposlovanja uslužbenk so v vzgoji in izobraževanju pogoste zaposlitve za določen čas, ki so vezane na obseg ur poučevanja v posameznem šolskem letu, kot na primer po odločbah o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami ali število oddelkov, ki jih odobri ministrstvo ali občina. Soočate se tudi z veliko nadomeščanji zaposlenih, ki so odsotni iz različnih razlogov, kot so starševski dopusti, daljše bolniške odsotnosti ali študijski dopusti ali celo želje po daljši neplačani odsotnosti.

Tako se vedno znova pojavljajo dileme, kako sklepati pogodbe o zaposlitvi in oblikovati določbe v pogodbi o zaposlitvi, da bodo v skladu z zakonodajo, sprašujete pa se tudi, kdaj je lahko določena zaposlitev za določen in kdaj za nedoločen čas ter na kaj morate biti pozorni. S tem so povezane tudi druge pravice – povračilo drugih stroškov, letni dopust in regres za letni dopust, napredovanja in drugo.

Nazaj