Delovna uspešnost v javnem sektorju

11. 6. 2024 | Avtor: Štefka Korade Purg

Predogled vsebine

Delovna uspešnost zaposlenega se izkazuje kot napredovanje, bodisi na zahtevnejše delovno mesto ali pa v osnovni plači, ter je temelj za izplačilo dela plače. Zato je ocenjevanje delovne uspešnosti ključen del kadrovskih postopkov, ki lahko prispeva k učinkovitejšemu delu in večjemu zadovoljstvu zaposlenih.

V javnem sektorju je delovna uspešnost opredeljena v predpisih, ki urejajo sistem plač, pa tudi v predpisih, ki na posameznih področjih javnega sektorja urejajo napredovanja v nazive.

Na online seminarju bo strokovnjakinja na področju plačnega sistema in delovnih razmerij v javnem sektorju, Štefka Korade Purg, podrobno predstavila ureditev delovne uspešnosti v okviru plačnega sistema, z osredotočenjem na različne vrste delovne uspešnosti. Predvsem je pomembno, da so zajete tudi spremembe plač s 1. 6. 2024, ki vplivajo na obseg sredstev za delovno uspešnost ter realizacija teh novosti v praksi. Ob tem pa velja opozorilo, da upoštevate veljavno zakonodajo in predpise ter tudi pojasnila na spletni strani MJU.

Nazaj