Delovna razmerja, plače in drugi stroški dela v javnem sektorju v 2021

02. 2. 2021 | Avtor: Štefka Korade Purg

Predogled vsebine

Pri urejanju delovnih razmerij, določanju in obračunu plač ter pri izplačevanju povračil stroškov in drugih prejemkov iz delovnega razmerja bo treba v letu 2021 upoštevati tudi vse spremembe, ki so bile uveljavljene v letu 2020. Zakonito in pravilno urejanje delovnih razmerij ter izplačevanje plač in drugih stroškov je namreč temelj dobrega kadrovskega poslovanja, s čimer seveda prispevamo k zadovoljstvu zaposlenih in se izognemo inšpekcijskim nadzorom ter morebitnim ukrepom.

Leto 2020 je bilo posebno leto, v katerem je bilo uveljavljenih kar nekaj sistemskih sprememb ter več interventnih oziroma začasnih ukrepov, ki pa bodo veljali tudi v letu 2021.

Nazaj