Napotitev delavcev na delo v tujino in zaposlovanje tujcev

Pravni, socialni in davčni vidik napotitev delavcev na delo v tujino in zaposlovanja tujcev, s praktičnimi napotki za uspešno delo

online_izdaja.png
Online izdaja
Cena: 398,00 EUR
Letna naročnina
(DDV ni vključen v ceno)

Vključno z vsemi posodobitvami in nadgradnjami v obdobju enega leta.

Online izdaja vključuje:
 • Dostop do portala E-kadrovik

 • Online priročnik

 • Online praktični vzorci

 • x

  Tiskana izdaja

 • Posodobitve eno leto

 • Nadgradnje eno leto

6244-poslovnaIzdaja.png
Poslovna izdaja
Cena: 298,00 EUR
(DDV in distribucijski stroški niso vključeni v ceno)

Cena ne vsebuje posodobitev in nadgradenj.

Poslovna izdaja vključuje:
 • Dostop do portala e-Kadrovik
 • Online priročnik
 • Online praktični vzorci
 • Tiskana izdaja
 • x Posodobitve eno leto
 • x Nadgradnje eno leto

Tiskano izdajo vam pošljemo po pošti.

online_izdaja.png
Online izdaja
Cena na mesec: 25,00 EUR
Letna naročnina
(DDV ni vključen v ceno)

Vključno z vsemi posodobitvami in nadgradnjami v obdobju enega leta.

Online izdaja vključuje:
 • Dostop do portala E-kadrovik

 • Online priročnik

 • Online praktični vzorci

 • x

  Tiskana izdaja

 • Posodobitve eno leto

 • Nadgradnje eno leto

izboljšajte poslovanje podjetja

6244-poslovnaIzdaja.png

Pridobite strokovne razlage zakonodajnih zahtev ter zbirke praktično pripravljenih vzorcev za napotitev delavcev in zaposlovanje tujcev.

Razrešite nejasnosti glede pravic in dolžnosti delavcev in delodajalcev ob napotitvah in zaposlovanju tujcev.

Poenostavite vse postopke in pravilno izdelajte celotno potrebno dokumentacijo s pomočjo strokovno pripravljenih vzorcev.

Pridobite strokovno pomoč, uporabna navodila in preverjene primere.

Ob napotitvi delavcev na delo v tujino ter ob zaposlovanju tujcev se porajajo številne pravne in administrativne nejasnosti in ovire. Pravne podlage, ki urejajo področje napotenih delavcev in zaposlovanje tujcev, so specifične in zelo raznolike, saj morate upoštevati tako pravni, socialni in tudi davčni vidik.

Zaradi posebno občutljivih pravic delavcev in delodajalcev, ki so predmet raznovrstne zakonodaje, je nujno, da so postopki izvedeni brez napak. Zato si zagotovite natančne razlage na podlagi praktičnih primerov – s pomočjo edinstvenega priročnika: Napotitev delavcev na delo v tujino in zaposlovanje tujcev.

5 ključnih koristi uporabe priročnika:

 • Pravilno izpeljani postopki pred napotitvijo/zaposlovanjem (konkretna izpeljava postopkov, pridobivanja dovoljenj, potrjevanje obrazcev A1 z vključenimi novostmi, ki so se pričele uporabljati s 1. 1. 2018).
 • Urejena dokumentacija takoj ob napotitvi/zaposlovanju (dovoljenja, pogodbe, aneksi).
 • Obračunavanje davkov in prispevkov brez napak (davčni vidik napotitve, obračun prispevkov in davkov, na kakšen način v kateri državi, koliko časa, kdaj se vzpostavi razmerje obdavčitev dohodkov, izogibanje dvojnemu obdavčevanju).
 • Ustrezna koordinacija sistemov socialne varnosti v EU in izven nje (značilnosti in posebnosti posameznih držav, povezave, zavarovanje napotenih delavcev).
 • Pravilna izdelava celotne potrebne dokumentacije s pomočjo strokovno pripravljenih vzorcev.

Priročnik z dostopom do portala e-Kadrovik vam zagotavlja:

 • ažurne zakonodajne in strokovne novosti ter obveščanje o le-teh,
 • strokovne razlage, uporabna navodila, preverjene primere in dopustna ukrepanja za pravočasno in pravilno vpeljavo novosti v prakso,
 • uporabne vzorce, obrazce in primere dokumentacije,
 • pregled aktualnih razpisov za področje zaposlovanja in razvoja kadrov,
 • primere iz prakse in odgovore na konkretna vprašanja.

+800 podjetij nam že zaupa

Kaj je skupno vsem našim strankam, da nam zaupajo?

“Strokovne informacije, praktična izobraževanja, zanesljivost in ažurnost.”

"

Želela bi pohvaliti vaše tiskovine, saj se spreminjajo ažurno glede na spremembe zakonodaje. Pohvalila bi tudi nazorno napisan seznam glede menjave vsebin, katere strani se izločijo, koliko jih je in katere so prestavljene na portal.

Portal je pregleden, jasen, vsebinsko bogat in res zelo uporaben. Zelo dobro je, da imamo možnost postavljanja vprašanj kot tudi pregled odgovorov na vprašanja drugih. V tej točki bi želela pohvaliti vašo ekipo glede res hitrega odziva.«

user.png

Lea Toman

SLG Celje

"

Delavnice so izredno praktično zastavljene in strokovno gradivo predano s strani dobro podkovanih strokovnih predavateljev. Moduli so zasnovani in izvedeni v smiselnem sosledju, delavnice pa interaktivne. S podjetjem Založba Forum Media sem zelo zadovoljna in priporočam njihove storitve.

user.png

Tanja Harej

HR Manager, Pipistrel d.o.o.

"

Zadovoljstvo uporabnikov s portalom e-Kadrovik in z odzivnostjo na njihova vprašanja:

»Najlepša hvala za posredovanje, odgovor nam bo v veliko pomoč.«

user.png

Mateja Bratkovič

Arnes, akademska in raziskovalna mreža Slovenije

"

Z Založbo Forum Media sodelujemo že več let, saj smo naročniki njihovih priročnikov s portalom (Kadrovsko delo v praksi po novem in Prekinitve zaposlenih po novem). Oba sta pregledna in enostavna. S pomočjo obeh priročnikov smo zelo poenostavili delo v oddelku človeških virov.

user.png

Anja Nose

HR Manager, Treves d.o.o.

Začnite uporabljati priročnik še danes

in izboljšajte svoje poslovanje