Letni razpored delovnega časa

31. 12. 2019 | Oba sektorja

Pred začetkom koledarskega oziroma poslovnega leta delodajalec določi letni razpored delovnega časa in o tem obvesti delavce in sindikate pri delodajalcu (2. odst. 148. čl. Zakona o delovnih razmerjih).

Nazaj