Letni razpored delovnega časa

31. 12. 2020 | Oba sektorja

Pred začetkom koledarskega oziroma poslovnega leta delodajalec določi letni razpored delovnega časa in o tem obvesti delavce in sindikate pri delodajalcu (drugi odstavek 148. člena ZDR_1).

Nazaj